Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информация за септемврийската държавна изпитна сесия за ОКС „магистър“ към Катедра „Икономика“

   

03.09.2021

 

Държавният изпит за МП "Икономика и право", МП "Икономика и финанси" и МП "Митнически и данъчен контрол" ще се проведе на 8.09.2021 г. (сряда) от 10:00 ч. в неприсъствена форма чрез системата за електронно обучение.

 

Общи инструкции:

1. Предварително подгответе и проверете Вашето потребителско име и парола за достъп до системата за електронно обучение e-learn. Без тях не може да влезете в системата!

 

Ако нямате достъп до своето потребителско име и парола или те не Ви позволяват достъп до e-learn, моля свържете се своевременно с Инспектор „Магистри“.

 

2. Отворете следните web адреси:

МП „Икономика и право“: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42402

МП „Икономика и финанси“: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=23639

МП „Митнически и данъчен контрол“: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=23639

3. Запишете се в съответните курсове с роля Student чрез самозаписване.

Само записани студенти в съответните курсове могат да се явят на държавния изпит!

4. Държавният изпит за трите магистърски програми е с продължителност 90 минути и начало от 10 часа на 8.09.2021 г. /сряда/. Стартирането на съответните изпити по магистърски програми е на посочените по-горе web адреси в системата за електронно обучение. Моля, проверете внимателно кой е държавния изпит за Вашата магистърска програма и следете времето си за работа. При изтичане на времето, изпитът автоматично се затваря.

5. При възникнали технически въпроси във връзка с използването на системата за електронно обучение, се свържете с гл. ас. д-р Стоян Шаламанов, shalamanov@feb.uni-sofia.bg.

 

Желаем Ви успех!

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА“