Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / График за записване на новоприети студенти от първия етап на класирането в Стопански факултет

   

21.09.2017

 

Правилник за прием на магистри за уч. 2017/2018 г.

 

Състезателен бал и класиране

Чл. 25. (1) Класирането се извършва поетапно по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности, магистърски програми, основание (държавна субсидия и/или обучение срещу заплащане) и форми на обучение и в съответствие с утвърдените места за прием на студенти.

(2) В първия етап на класирането участват кандидати за места, субсидирани от държавата. Въз основа на предложенията на факултетите за класиране на кандидатите се издава обща заповед за записване на новоприетите магистранти.

Чл. 26. (1) За издаване на заповед за записването на класираните кандидати от първия етап на класирането, факултетите представят в отдел „Образователни дейности“ в срок до 15.09.2017 г. следните документи:

1. Молбите и документите на класираните кандидати по магистърски програми, заедно с придружително писмо;

2. Копие от протоколите с резултатите от конкурсните изпити;

3. Копие от заповедта за вътрешната комисия за провеждане на конкурса;

4. Копие от протоколи от заседания на Факултетски съвет за удостоверяване на конкретни решения.

(2) В срок до 26.09.2017 г. Ректорът издава обща заповед за записване на класираните кандидати.

(3) Класираните кандидати трябва да се запишат в съответната магистърска програма от 27 до 28.09.2017 г. В случай че даден кандидат е класиран в две или повече магистърски програми, в рамките на срока трябва да се запише само в една от тях.

(4) Новоприети студенти, които не са се записали в определения срок, губят правата си.

 

График за записване на новоприети студенти от първия етап на класирането в Стопански факултет:

27 –ми септември 2017 г. - специалност: Стопанско управление „, магистърски програми: „Бизнес администрация - стратегическо управление„, Бизнес администрация - развитие на човешките ресурси“ и „Дигитален маркетинг“,

От специалност „Икономика „ – магистърска програма „Икономика и право“, “Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, „Приложна икономика „

 

28 –ми септември 2017 г. – специалност „ Икономика „ магистърски програми:

„Финанси и банково дело“, „ Приложна иконометрия и икономическо моделиране на английски език“ ,“ Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“.

 

 

График за записване на новоприети студенти от втория етап на класирането в Стопански факултет:

Чл. 27. (1) Вторият етап на класиране е окончателен. В срок до 02.10.2017 г. факултетите представят в отдел „Образователни дейности“ предложение за класиране на кандидати за освободени от първия етап места, субсидирани от държавата, и за кандидатите за обучение срещу заплащане. Не се попълват места за обучение срещу заплащане, ако са останали неусвоени места, субсидирани от държавата.

(2) В срок до 06.10.2017 г. Ректорът издава обща заповед за записването на кандидатите от втория етап на класирането. За издаването на заповедта факултетите представят отбелязаните в чл. 26, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 документи.

(3) Новоприетите от втория етап на класирането магистранти се записват в магистърската програма в срок от три работни дни от датата на издаването на заповедта.

 

 

Записването ще се извършва в ст.128 на Стопански факултет.

 

Приемно време: 9.00 ч .- 12.00 ч./13.00 ч. - 16.00 ч.