Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2016 + Ликвидационна сесия

   

18.12.2015

ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2016

 

Б А К А Л В Р И

 

НА ВСИЧКИ --- ЗДРАВА И УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!

 

Във връзка с предстоящата зимна сесия:

ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ЗИМНАТА СЕСИЯ СА ВЕЧЕ ИЗДАДЕНИ. МОЛЯ ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ДА ПРОВЕРЯТ ДАЛИ ГИ ИМА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ, И АКО ЛИПСВАТ НЯКЪДЕ, ДА ПИШАТ НА Д. БОТЕВА.

 

СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВАТ САМО В ПРОТОКОЛИТЕ ОТ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА, ИЛИ АКО СА ПРЕКЪСНАЛИ - В ПОСЛЕДНИЯ УЧЕБЕН КУРС.

МОЛЯ НАПРАВЕТЕ ТЕЗИ КОРЕКЦИИ СВОЕВРЕМЕННО И ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СА ИЗПЪЛНЕНИ СЛЕД 20 ЯНУАРИ.

- в случай, че определен студент отсъства от даден протокол, моля да се обади след изпита за уточняване на проблема.

- за студентите с изостанали изпити:

АКО СТЕ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КУРС ИЛИ ВЪЗСТАНОВЕНИ, не чакайте графика - платете 20 лв. в касата и се обадете в стая 402 (сутрин)! Препоръчителен срок: 4-8 януари.

- АКО СТЕ В ТРЕТИ ИЛИ ЧЕТВЪРТИ КУРС, моля изчакайте графика за сесията и тогава оформете включване в протоколите.

Ако сте завършили семестриално през 2014/15: „Ликвидационна сесия” /ЛС/ е следващата, след поправителната сесия на 4-ти курс. За изпитите, които излизат януари-зимната, за юнските – лятната .За всяка сесия студентите подават молба-формуляр/ в стая 402, 9-13ч./, желателен срок: 4-8 януари.

Ако и след тази една година, да я наречем «Ликвидационна» има все още невзети изпити , се заплаща наказателна семестриална такса. След заплащането й в стая 402 /9-13ч./ ще получите допълнителна информация.

 

Ако, по различни причини, трябва да бъдете включени в протоколи /без заплащане/ можете да го направите по телефона /след 14ч./, да се запишете на d.boteva@feb.uni-sofia.bg /ще получите потвърждение/ или на място да заявите явяването.

 

ОЧАКВА СЕ Д. БОТЕВА ДА ОТСЪСТВА 11-15 ЯНУАРИ.

 

Препоръчително е семестриалните такси за втория семестър /те са колкото за първия/ да заплатите след някой от изпитите-по време на сесията, когато няма да има големи опашки пред касата. Не забравяйте да надпишете студентската книжка!

Приемно време на касата – стая 408: 9-12 ч. и 13-16 ч.

 

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ / РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  1. Попълване най-горния ред на студентската книжка.
  2. Заплащане на таксата в стая 408 / ПРИЕМНО ВРЕМЕ 9-12 и 13-16ч./ -печат в студентската книжка-правоъгълен.
  3. Записване в стая 402 /в приемното време за студенти 9-13ч./ с книжката и КВИТАНЦИЯТА /за онези, които са с такса/, по определен график. КРЪГЪЛ ПЕЧАТ В КНИЖКАТА!
  4. Носете попълнени, необходимите Ви уверения.

 

Г Р А Ф И К за записване на летния семестър

 

ИКОНОМИКА, ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ:

1-ви курс 22.2

2-ри курс 23.2

3-ти курс 24.2

4-ти курс 25.2

 

ПРОПУСНАЛИТЕ СРОКА СИ ИКОНОМИСТИ - 26 ФЕВРУАРИ.

 

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ:

1-ви курс 19.02

2-ри курс 29.02

3-ти курс 1.03

4-ти курс 2.03

ПРОПУСНАЛИТЕ СРОКА СИ УПРАВЛЕНЦИ - 7 МАРТ.

 

Краен срок за всички - 11 март!

 

Напомням, че касата работи 9-12 ч. и 13-16 ч. /стая 408/

Приемно време за студенти в стая 402: 9-13ч.

 

След горния срок НЕУРЕДИЛИТЕ СТУДЕНТСКИЯ СИ СТАТУС /записани или прекъснали/ се отстраняват от СУ.

Всеки закъснял със записването студент намалява бройката на отпусканите за факултета стипендии.

 

УСПЕШНА СЕСИЯ! ДБ