Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / ВАЖНО за студентите, приети в Стопанския факултет в първи курс през учебната 2016-2017, специалност Икономика и Стопанско управление: задължителен подготвителен цикъл лекции „Увод в математиката”, 26-30 септември 2016

   

13.07.2016

 

През месец септември ще се проведе интензивен подготвителен цикъл лекции с хорариум 30 ч. „Увод в математиката”, който ще завърши с текуща оценка.

 

График за провеждане на курса:

1) Първи курс Икономика и финанси , Икономика /френска програма/ и Стопанско управление /френска програма/ , лектор - проф. д-р Татяна Черногорова, х.ас. Вая Ракидзи. Курсът ще се проведе на 26, 27, 28, 29 и 30 септември от 09.00 до 15.00 ч. в зала 400 в Стопанския факултет.

 

2) Първи курс Стопанско управление, лектор - доц. д-р Веселин Гушев. Курсът ще се проведе на 26, 27, 28, 29 и 30 септември от 09.00 до 14.00 ч. в зала 300 в Стопанския факултет.

 

3) Първи курс Стопанско управление /немска програма/, лектор - доц. д-р Веселка Михова. Курсът ще се проведе от 26, 27, 28, 29 и 30 септември от 08.00 до 14.00 ч. в зала 520 в Стопанския факултет.

 

Инспектор „Учебна дейност”