Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Три нови магистърски програми - по бизнес аналитика и големи данни, приложна иконометрия и моделиране и счетоводство със секторна специализация предлага Стопанският факултет от есента на 2016 г.

   

14.05.2016

 

От есента на 2016 г. в Стопанския факултет започва обучението в три нови магистърски програми:

 

1. Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - с прием през септември и февруари всяка година

2. Приложна иконометрия и икономическо моделиране / Applied Econometrics and Economic Modelling - изцяло на английски език

3. Корпоративно счетоводство със секторна специализация

 

Разкриването на новите специалности е в отговор на бързо увеличаващото се търсене на специалисти в областта на анализа на големи данни (big data) в бизнеса и финансите, на икономическото моделиране и иконометрията, както и счетоводното отчитане в специфични сектори. Тяхното създаване е насърчавано от големи компании на българския пазар, проявяващи специален интерес към възпитаниците на Стопанския факултет.

 

Програмите по бизнес аналитика и по корпоративно счетоводство се предлагат във вариант за икономисти (студенти с бакалавърска степен по икономика или управление) и неикономисти (с бакалавърски степени в други области).

 

За първи път във факултета магистърското обучение може да започне и от зимния семестър (в началото на октомври), и от летния (в края на февруари) - в програмата по моделиране на големи данни.

 

С осъвременен учебен план е и магистърската програма "Икономика и управление на публичния сектор". Тя също се предлага и във вариант за неспециалисти.

 

Предварителната сесия за подаване на документи и интервюта за прием в магистърските програми на Стопанския факултет е планирана за началото на месец юли, а редовната - за средата на месец септември 2016 г.