Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Студентска мобилност с цел практики - ЕРАЗЪМ+ 2016/2017

   

13.09.2016

 

О Б Я В А за провеждане на конкурс за студентски практики по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ за 2016 / 2017 г.

 

erasmus_articleimage

ВТОРА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА

 

 

Уважаеми студенти и докторанти,

 

 

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2016/2017 година

Детайлна информация относно възможностите за провеждане на практики, условията за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на уеб-сайта на СУ „Св. Климент Охридски“(www.uni-sofia.bg) - Международна дейност - Еразъм+ - Практики

 

Краен срок за кандидатстване: 17 октомври 2016 г., 17:00 ч.

Обява

Условия за кандидатстване

Образци за кандидатстване:

 

Отдел „Международна дейност и протокол“

Ректорат, стая 5,

тел.: 02/ 9308 220, 9308 416, 9308 700