Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Септемврийска държавна изпитна сесия на учебната 2020/2021 година в Стопанския факултет – ОКС „Бакалавър“

   

15.07.2021

 

Септемврийска държавна изпитна сесия на учебната 2020/2021 година в Стопанския факултет – ОКС „Бакалавър“

 

Държавен изпит

  • спец. Стопанско управление – 7.09.2021 г. от 9:00 часа в блок 3 на Стопанския факултет

Въпросник

  • спец. Икономика и финанси – 8.09.2021 г. от 10:00 часа в блок 3 на Стопанския факултет

Въпросник

 

Подаване на заявление за явяване на държавен изпит от студентите бакалаври в четвърти курс, чиято сесия е до 29.08.2021 г.

 

Заявленията ще се приемат онлайн в периода 30.08 – 2.09.2021 г. на следните имейл адреси:

  • За специалност „Икономика и финанси“: Неда Николова, n.nikolova@feb.uni-sofia.bg
  • За специалност „Стопанско управление“: Бистра Иванова, b.ivanova@feb.uni-sofia.bg
  • За чуждестранни студенти: Алида Ризова, alida@feb.uni-sofia.bg

 

Бланката може да свалите от ТУК . Заявлението се разпечатва, попълва се, сканира се и се изпраща на горепосочените имейл адреси в зависимост от специалността на студента. При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение. В случай, че не получите отговор до 2 работни дни, моля да ни пишете отново преди изтичане на крайния срок.

Съгласно заповед РД 19-337/19.07.2019 г. точка 6.3 всеки студент задължително трябва да приложи принтиран екран на успешно завършена регистрация на сайта https://alumni.uni-sofia.bg/.

При необходимост от внасяне в дипломата на факултативни дисциплини, които не са били част от учебния Ви план, моля да ги посочите в обозначеното място в заявлението.

 

ВАЖНО!

  1. До държавен изпит се допускат само студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити, заверили са учебната си практика и имат минимум 230 кредита (от задължителни и избираеми дисциплини) за целия период на обучение.
  2. В деня на изпита студентите задължително трябва да носят 2 броя снимки, паспортен формат, матирани и да ги оставят на инспектор „Бакалаври“ в каб. 100 преди или след изпита. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетен номер и да са закрепени заедно.
  3. В деня на изпита студентите задължително трябва да носят студентските си книжки. Студент без студентска книжка не се допуска в залата за изпит.