Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Разпис на учебните занятия през зимния семестър на уч. 2016-2017 г. (бакалаври)

   

27.09.2016

 

Разпис на учебните занятия през зимния семестър на уч. 2016-2017 г. - бакалаври

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за зимния семестър , които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета. Моля, следете информацията на сайта.

 

Икономика (и финанси) Стопанско управление
с английски език Френска програма с английски език Немска програма Френска програма
I курс - група 1, 2 I курс I курс - групи 1, 2 и 3 I курс - групи 4 и 5 I курс - група 6
II курс - група 1 и 2 II курс II курс - групи 1, 2, 3 II курс - група 4 и 5 II курс - група 6
III курс - групи 1 и 2 III курс III курс - групи 1, 2, 3 и 4 III курс - групи 5 и 6 III курс - група 7
IV курс - групи 1 и 2 IV курс IV курс - групи 1, 2 и 3 IV курс - групи 4 и 5 IV курс - група 6

 

Разпределение на новоприетите първокурници по административни групи

 

  • За студентите от първи курс, избрали немски език като втори чужд език ще се проведе тест за определяне на входното ниво на 05 октомври от 10 ч. в зала 304.

 

  • На 03 октомври от 14.00 ч. в зала 524 ще се проведе организационна среща със студентите, изучавали руски език при гл.ас. Ирина Манова през миналата учебна година.

 

  • На 04 октомври от 10.00 ч. в зала 524 ще се проведе организационна среща студентите от първи курс, избрали руски език като втори чужд с техните преподаватели.

 

  • На 04 октомври от 13 ч. в зала 300 ще се проведе среща за студентите от първи курс, които ще имат Общоикономически английски език при гл.ас. Милена Илиева.

 

Инспектор Учебна дейност

Важно за студентите от втори курс Икономика и финанси /френска програма/ и Стопанско управление /френска програма/:

Всяка сряда от 10.00 до 12.00 ч. в зала 303 ще се провежда избираем курс по Бизнес проекти в международна среда (България - Франция), проф. Силвия Касаду, ас. Албена Антонова. Курсът е задължителен за Лисанс.

Важно за студентите от трети курс Икономика и финанси и трети курс Стопанско управление:

1/Занятията по Микроикономика 2 - лекции и упражнения, ще започнат от втората седмица на семестъра.

2/Занятията по Количествени методи в икономиката – лекции, ще започнат от втората седмица на семестъра.

3/ Лекциите по Количествени методи в управлението започват от втората седмица на семестъра.

Важно за студентите от четвърти курс Икономика и финанси и четвърти курс Стопанско управление:

Упражненията по Маркетинг (бакалаври, 4-ти курс) ще започнат от седмицата 10-14.10. (т.е., на 5-6.10 няма да има упражнения).

ВАЖНО за студентите ПЪРВИ КУРС, които ще изучават ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК при Милена Илиева. Първата среща с всички студенти от трите групи (Стопанско управление - първа група; Икономика и финанси - първа и втора група) ще се проведе във вторник, 04.10, в зала 300 от 13 часа.

За студентите от първи курс, избрали френски като втори език: Първата среща с преподавателя ас. Емануела Свиларова ще се състои на 05 октомври от 12 ч. в зала 401.

Занятията по Руски език за студентите от първи курс с преподавател гл. ас. д-р Владимир Манчев ще се провеждат във вторник от 15.00 до 18.00 ч. в зала 418.

Занятията по Руски език за студентите от втори курс с преподавател гл. ас. Ирина Манова ще се провеждат, както следва:

Вторник от 12.00 до 15.00 в зала 402 – група напреднали

Четвъртък от 09.00 до 12.00 в зала 402 – групата, започнали като начинаещи през 2015/2016 г.

Упражненията на първа група Стопанско управление с английски език /1 курс/ при ас. Ив. Михайлова ще се провеждат до края на семестъра в петък от 11.00 ч. в зала 300.

Потокът студенти в първи курс по Основи на управлението – 1 и 2 част при проф. д-р Ан.Бънкова ще бъде разделен, както следва:

Лекциите по Основи на управлението – 1 част за специалност Икономика и финанси ще се провеждат в сряда от 14.00 до 18.00 в зала 300.

Лекциите по Основи на управлението – 1 и 2 част за специалност Стопанско управление ще се провеждат, според първоначалния график в четвъртък от 11.00 до 13.00 ч. в зала 300.

Лекциите по Телематика и бизнес приложения /на френски език/ при ас. А. Антонова за студентите от 3 курс Икономика /френска програма/ и 3 курс Стопанско управление /френска програма/ ще се провеждат до края на семестъра във вторник от 14.00 до 18.00 ч. в зала 002.