Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Подаване на заявления за явяване на държавен изпит за ОКС „бакалавър“ през юлската държавна изпитна сесия

   

12.06.2024

 

Уважаеми студенти,

Заявленията за явяване на държавен изпит за ОКС „бакалавър“ ще се приемат онлайн от 1 до 10 юли 2024 г. включително на следните имейл адреси:

За специалност „Икономика и финанси“: Мари-Изабел Кунева, m.kuneva@feb.uni-sofia.bg

За специалност „Стопанско управление“ и специалност „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“: Бистра Иванова, b.ivanova@feb.uni-sofia.bg

За чуждестранни студенти: Мари-Изабел Кунева, m.kuneva@feb.uni-sofia.bg

Студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити съгласно учебния план на съответната бакалавърска специалност, могат да изпратят заявленията си и преди посочения срок.

Заявлението се подписва собственоръчно или с електронен подпис и се изпраща на горепосочените имейл адреси в зависимост от специалността на студента.

При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение до 2 работни дни. Ако не получите отговор в посочения срок, моля свържете се със съответните инспектори в Стопанския факултет.

Съгласно заповед РД 19-337/19.07.2019 г. (точка 6.3) всеки студент задължително трябва да приложи принтиран екран на успешно завършена регистрация на сайта: https://alumni.uni-sofia.bg/

Повече информация може да получите на тел.: 02 873 99 41

ВАЖНО!

  1. До явяване на държавен изпит се допускат само студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити и имат необходимия брой кредити по учебен план.
  2. Задължително се предават 2 снимки паспортен формат при инспекторите, отговарящи за ОКС „бакалавър“, в кабинет 100 в сградата на Стопанския факултет или се изпращат по пощата, включително чрез куриер, на адрес: София, п.к. 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3, Стопански факултет.
  3. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена, факултетния номер на студента и магистърската програма.
  4. В деня на държавния изпит студентите задължително трябва да носят студентските си книжки. Студент без студентска книжка не се допуска в залата за държавен изпит.

Информация за датите за провеждане на държавните изпити може да видите тук.

Logo FEBA BG