Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" В СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ, 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА

   

22.07.2016

 

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" В СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ, 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА (xls)

Поправителните изпити при доц. д-р Анелия Петрова по Психология на рекламата и Икономическа психология ще се проведат на 10 септември от 11 ч. в зала 524.

ВАЖНО!

Уведомявам Ви, че поради ремонт на зала 200 се налагат промени в графика на изпитите през поправителната сесия.

Изпитите, предвидени в зала 200 се преместват, както следва:

1) На 25 август изпитът при проф. Черногорова по Математика 1 ще се проведе в зала 420.

2) На 26 август изпитът при проф. Черногорова по Математика 2 ще се проведе в зала 400.

3) На 29 август изпитът при х.ас.Г.Ахчиева по Данъците в счетоводството ще се проведе в зала 524.

4) На 30 август изпитът при доц.Ел.Станчева по Въведение в счетоводството ще се проведе в зала 420.

5) На 31 август изпитът при доц.Ел.Станчева по Финансово счетоводство ще се проведе в зала 520.

6) На 09 септември изпитът при гл.ас.д-р Теодор Атанасов по Бизнес планиране и контрол ще се проведе в зала 300.

7) Курсът по Увод в математиката при проф.Т.Черногорова и х.ас.Вая Ракидзи в периода от 26 до 30 септември ще се проведе в зала 400.

 

Инспектор „Учебна дейност”

Евентуални промени и допълнения ще бъдат отразявани на тази страница!