Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Анотации на избираемите дисциплини за уч. 2018-2019 г. - бакалаври

   

23.02.2016

Писмени бизнес комуникации на чужд език (английски)

Преподавател: Албена Берова Матова

Застрахователно дело

Преподавател: д-р ик. н. Вася Георгиева Иванова

Френска цивилизация

Преподавател: гл. ас. Магдалена Маркова

Международна валутна система

Преподавател: гл. ас. д-р Гергана Станоева

Финансова математика

Преподавател: доц. Жан Белен

Приложна статистика

Преподаватели: доц. Боян Пенков, гл. ас. Вивиан Балиганд

Конферентни методи в управлението на човешките ресурси

Преподавател: доц. д-р Мирослава Христова

Писмени бизнескомуникации на френски език

Преподавател: гл. ас. Диана Божилова

Бизнес комуникация и връзки с обществеността

Преподавател: проф. дфн Иванка Мавродиева-Георгиева

Бизнес етикет (на немски език)

Преподавател: гл. ас. Гергана Фъркова

Немски език в деловото общуване

Преподавател: доц. д-р Галина Павлова

Телематика и бизнес приложения

Преподавател: гл. ас. д-р Диана Тишева

Евристични методи в управлението

Преподавател: проф. Анастасия Бънкова

Търговско банкерство

Преподавател: проф. д-р Мария Видолова

Писмени бизнескомуникации на немски език

Преподавател: хон. преп. Веселина Крушева

Основи на управлението на разходите

Преподавател: доц. д-р Марселен Мегбе Йовоган

ECONOMIE DE LA CROISSANCE (Икономика на растежа)

Преподавател: prof. Jean-Jacques Nowak

Международни финанси (на френски език)

Преподавател: проф. д-р Искра Христова-Балканска

Писмени бизнескомуникации на френски език

Преподавател: гл. ас. Диана Божилова

Европейска икономическа интеграция

Преподавател: гл. ас. д-р Гергана Станоева

Финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз

Преподавател: гл. ас. д-р Савина Иванова Михайлова-Големанова

Управление и унаследяване на семейна фирма

Преподавател: доц. д-р Десислава Иванова Йорданова

Социално предприемачество