Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За кандидат-студенти / Начини на заплащане на таксите за явяване на кандидат-магистърски изпити

   

 

НЕЗАВИСИМО ОТ НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА НОСИ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Квитанция за платена такса за кандидат-студентски изпити – 30 лв. за всеки изпит.

 

 

Таксите за кандидат-магистърските изпити могат да бъдат платени по един от следните начини:

 

I. Чрез информационната система СУСИ, с използване на системата за разплащане ePay/EasyPay

При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Следва записване в отдел "Студенти".

Възможността не важи за новоприети студенти - те трябва да заплатят семестриалната си такса по някой от съществуващите досега начини.

При този начин на плащане се използва системата на EasyPay или ePay в рамките на кампания с предварително обявен срок, достъпна от студентския профил.

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

 

II. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

 

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

 

 

При плащане по банков път задължително се вписват:

  • Трите имена на кандидата
  • ЕГН (на кандидата)
  • Стопански факултет – задължително се вписва
  • КСК - магистри

 

! При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

 

След заплащане на такса за кандидатстване, изпратете съответния документ на b.ivanova@feb.uni-sofia.bg