Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ / Начини на заплащане на таксите за явяване на кандидат-магистърски изпити

   

 

НЕЗАВИСИМО ОТ НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА НОСИ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Квитанция за платена такса за кандидат-студентски изпити – 30 лв. за всеки изпит.

 

 

Таксите за кандидат-магистърските изпити за учебната 2018/2019 г. могат да бъдат платени по един от следните начини:

 

I. В брой в касата на Стопански факултет – етаж 4, стая 408

 

Приемно време – 9.00 – 12.00 и 13.00 – 16.00 ч.

 

II. Чрез информационната система СУСИ, с използване на системата за разплащане ePay/EasyPay

При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Следва записване в отдел "Студенти".

Възможността не важи за новоприети студенти от зимен семестър на 2018/2019 уч. г. - те трябва да заплатят семестриалната си такса по някой от съществуващите досега начини.

При този начин на плащане се използва системата на EasyPay или ePay в рамките на кампания с предварително обявен срок, достъпна от студентския профил.

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

 

 

IIІ. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

 

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

 

 

При плащане по банков път задължително се вписват:

  • Трите имена на кандидата
  • ЕГН (на кандидата)
  • Стопански факултет – задължително се вписва
  • КСК - магистри

 

! При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

 

 

IV. В касите на Ректората – Паричен салон - Северно крило IV етаж (входът от ул.”Шипка”)