Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Стипендиантски програми / Конкурси за стипендии от нашите партньори / Икономическа група „Филипов и партньори“ учредява стипендиантска програма за студенти на Стопанския факултет на СУ

   

29.03.2021

 

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Икономическа група „Филипов и партньори“ ще си сътрудничат при подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката, управлението, финансите, счетоводството и одита, и анализа и моделирането на големи данни в бизнеса. Сътрудничеството ще се реализира в рамките на официално споразумение, което подписаха проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет, доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет, и г-н Велин Филипов, основател на Икономическа група „Филипов и партньори“.

b_20821da4895b4579d18b145c74c2c04f

В рамките на споразумението Икономическа група „Филипов и партньори“ учреди стипендиантска програма, която има за цел да осигури семестриални такси за обучение на минимум трима студенти от Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. В изпълнение на програмата Икономическа група „Филипов и партньори“ ще заплаща (възстановява) семестриални такси за обучение на избраните стипендианти.

Изборът на студенти, които ще получат стипендия, се осъществява от съвместна комисия, включваща 2 (двама) представители на Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и 3 (трима) представители на Икономическа група „Филипов и партньори“. Информация за условията на стипендиантската програма са налични на следния линк , а срокът за подаване на документи е до 1 август на съответната година за отпускане на стипендии за зимен семестър и до 1 март на съответната година за отпускане на стипендии за летен семестър.

Деканското ръководство на Стопанския факултет на СУ благодари на г-н Велин Филипов за инициативата в подкрепа на студентите на Стопанския факултет, както и на доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова за безценната помощ, която ни оказа в целия процес.