Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Стипендиантски програми / Конкурси за стипендии от нашите партньори / CFA Institute Affiliation Program 2022

   

23.05.2022

 

Специалност „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“ (на английски език) е част от програмата за сътрудничество със CFA Institute. Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ предоставя 7 стипендиантски места за явяване на изпит за придобиване на първо ниво на CFA сертификат. Наградата дава право на безплатно записване в програмата и намалена такса за регистрация за изпит от 350 щатски долара, която включва достъп до учебната програма и всички налични инструменти за обучение.

CFA_Program_Landing_Hero_Illustration_AY_02

Крайният срок за кандидатстване е до 10 юни 2022 г. онлайн в платформата: https://cfai.smapply.io/prog/cfa_program_student_scholarship/

Класирането ще бъде направено на база среден успех от първите 5 семестъра и мотивационно писмо, което студентите следва да качат в платформата при кандидатстване.

 

Условия за кадидатстване:

  • Студенти 3-ти курс в бакалавърска програма „Счетоводство, финанси и дигитални приложения на английски език“.
  • Избраната дата за явяване изпит трябва да е 11 месеца или по-малко преди завършване на бакалавърска степен;
  • Кандидатите не трябва да са предварително регистрирани за изпит от програмата на CFA;
  • Повече информация за всички условия: https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/charter

 

Победителите ще бъдат избрани през юли 2022 г.

 

________________________________________

The bachelor programme "Accounting, Finance and Digital Applications" is part of the University affiliation program of the CFA Institute. The Faculty of Business Administration offers seven scholarships for participation in the CFA Program. The Student Scholarship award waives the one-time program enrollment fee, and discounts the exam registration fee of $350, which includes access to the curriculum and all available study tools.

Students should complete the Student Scholarship Application not later than 10 June 2022 on the platform: https://cfai.smapply.io/prog/cfa_program_student_scholarship/

The choice will be made based on the overall student success during the first 5 semesters of the bachelor’s degree program and the motivational letter shortly describing their reasons for pursuing a CFA charter which should be uploaded on the platform during the application process.

 

Enrollment requirements:

  • 3rd year students enrolled in “Accounting, finance and digital applications” at Sofia University;
  • The selected exam window must be 11 months or fewer before the graduation month for the bachelor’s degree.
  • Not be currently registered for a CFA Program exam;
  • More details for enrollment requirements: https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/charter

 

The winners will be selected in July 2022.