Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Фасилити мениджмънт" / Стопанският факултет и Асоциацията на ВиК операторите в Дунавския регион разработват съвместни обучителни проекти

   

06.05.2020

 

 

 

В края на април 2020 г. Валтер Клинг, президент на IAWD – Международна асоциация на ВиК операторите във водосборната област на река Дунав, деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев и Ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. д.ф.н. Анастас Герджиков подписаха писмо за намерение за бъдещи съвместни дейности.

 

Стопанският факултет и IAWD ще си сътрудничат в рамките на специална обучителна програма за ВиК сектора на английски език – D-LeaP Utility Management Training, която в момента се разработва.

 

От страна на Стопанския факултет по проекта ще работят Катедра „Икономика и управление по отрасли“ и екипът на магистърските програми „Енергийни пазари и услуги“ и „Фасилити мениджмънт“..

 

IAWD