Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Фасилити мениджмънт" / Сп. Ютилитис и Стопанският факултет проведоха обучение „Енергийна ефективност – политики, финансиране и управление на проекти“

   

14.02.2022

 

На 10 и 11 февруари 2022 г. сп. Ютилитис и Центърът за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ проведоха онлайн обучение на тема „Енергийна ефективност – политики, финансиране и управление на проекти“. В курса се включиха представители на финансови институции, енергийни дружества, потребители на енергия и др.

EE-training-2022

Обучението е част от инициативите, свързани с магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

В курса бяха представени лекции и материали, с които да се повишат знанията и уменията, необходими за реализация на успешни проекти за енергийна ефективност при крайните потребители. Бяха разгледани най-новите политики и изисквания за проектите за енергийна ефективност.

Специално внимание беше отделено на темите как се оценяват инвестициите в енергийна ефективност, има ли промяна в политиките за подкрепа и какви рискове се разглеждат от страна на финансовите институции.

Фокусът на обучението беше по-конкретно върху битовите потребители и малките и средните предприятия, с акцент върху ролята на собствениците на сградния фонд и ютилити сектора.

 

Лектори в обучението бяха:

  • Галя Василева, Изпълнителен директор, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“;
  • Здравка Пекова, Експерт „Бизнес развитие“, ЧЕЗ Електро България;
  • Зоя Василева, Управляващ партньор, Mattig-Levercom Management Partners;
  • инж. Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор, Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР);
  • Светослав Бенчев, Българска петролна и газова асоциация (БПГА);
  • Юлиан Попов, Председател на борда на Европейския институт за ефективност на сградите.