Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Проект SCHOLARNET / Новини от SCHOLARNET / Проектът SCHOLARNET обявява конкурс за мобилност на докторанти и преподаватели за посещения в партньорските университети FAU и UVSQ, Paris-Saclay

   

07.03.2022

 

Проектът SCHOLARNET обявява конкурс за финансова подкрепа на до 10 краткосрочни мобилности на докторанти и преподаватели за периода март – юли 2022 г. Мобилностите трябва да са към приемащите институции, които са партньори в проекта: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Германия) и UVSQ, Paris-Saclay (Франция).

scholarnet_banner

Ако желаете да осъществите мобилност, можете да се свържете с екипа на проекта (г-н Ивайло Пантеров, Стопански факултет: scholar.net@feb.uni-sofia.bg) с копие до контактните лица в двата партньорски университета:

 

Желаещите трябва да осъществят мобилността най-късно до края на юли 2022 г., като кандидатстват предварително по имейл и изпратят до scholar.net@feb.uni-sofia.bg следните документи:

  1. мотивационно писмо;
  2. кратко описание на научно-изследователската задача, изпълнявана в рамките на тази мобилност.

 

Могат да се посочат и други лица от академичната колегия на двата приемащи университета, които са изразили готовност да приемат наши докторанти, млади и утвърдени учени.

Кандидатурите се разглеждат редовно (поне 1 път месечно) по реда на постъпване.

 

Необходими документи:

 

  • мотивационно писмо;
  • писмено потвърждение от приемащата страна-партньор по проекта;
  • кратко описание на работната задача, обект на визитата и информация с какво е свързана тя;

 

Допустими разходи:

 

  • пътни разходи (билетът се осигурява, като се съблюдава вътрешният ред на Софийски университет за тази цел) – до 250 EUR;
  • дневни разходи (съгласно наредбата за чуждестранни командировки) – 35 EUR/ден
  • разходи за квартирни – до 110 EUR/нощувка (Максимален престой 7 дни).

 

 

SCHOLARNET е двугодишен проект с финансова подкрепа на програмата „Европейски научни мрежи“ на Министерството на образованието и науката, и в партньорство с UVSQ, Paris-Saclay (Франция) и Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Германия), който има за цел да повиши изследователският капацитет и видимостта на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в международен обхват.