Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Проект SCHOLARNET / Новини от SCHOLARNET / Гост-лекция на проф. Панайотис Контакос от UCLAN British University of Cyprus на тема „Международни бизнес стратегии за МСП“

   

08.03.2022

 

На 7 март 2022 г. в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе лекция от проф. Панайотис Контакос от UCLAN British University of Cyprus. Лекцията на тема „Международни бизнес стратегии за малки и средни предприятия“ се осъществи в хибриден формат – присъствена в сградата на Стопанския факултет и с възможност за онлйан участие от всички студенти, преподаватели и изследователи, които проявиха интерес към темата. Научният форум се проведе в технически оборудваната зала 400 на Стопанския факултет, която беше напълно реновирана по проекта за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET, който се финансира от Националната научна програма на МОН „Европейски научни мрежи“.

imgonline-com-ua-CompressToSize-BTVajYd3AoP8

Деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев приветства проф. Контакос и изрази своята увереност в устойчивото партньорство между двете образователни институции. Гл. ас. д-р Иван Ангелов, преподавател в катедра Стопанско управление на Стопанския факултет, който преди няколко месеца изнесе цикъл от лекции в UCLAN British University of Cyprus, представи кипърския учен на студентите от магистърските програми.

В лекцията на проф. Контакос бяха представени актуални тенденции в контекста на международните бизнес стратегии, които изследователят коментира в четири концептуални разреза: international, multidomestic, global и transnational, като даде съответните успешни примери от световната практика. Основен въпрос, който следва да се отговори при разработване на бизнес стратегия, според професора от UCLAN British University of Cyprus, е подходящият подход за създаване на стойност. Това на свой ред е свързано с избор между два подхода: разходно лидерство или стратегия на диференциация.

imgonline-com-ua-CompressToSize-Kv2R8jqdwinmeEgR

„Ако искате да изградите международна стратегия за своята компания, първо трябва да познавате глобалната бизнес среда“, подчерта проф. Контакос.

В края на форума се проведе дискусия с участниците, като гост-лекторът направи блиц диагностика на компаниите, в които присъстващите студенти работят. Зам.-деканът на Стопанския факултет с ресор „Научно-изследователската дейност, иновации и проекти“ доц. д-р Тодор Ялъмов заедно с проф. Контакос разискваха темата за устойчивите иновации и влиянието на глобалните икономически процеси върху локалните икономики на страните от Европа и света.

imgonline-com-ua-CompressToSize-v9Zv1ycd2mXNi5Pf

„Визия без действие е блян. Действието без визия е кошмар“, завърши своята лекция проф. Контакос.

Лекцията на проф. Контакос се осъществява по програма за преподавателска мобилност Еразъм+ и е в съответствие с приоритетите на Стопанския факултет за развитие на международното сътрудничество и интеграцията на Стопанския факултет в европейското изследователско пространство.