Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / В Стопанския факултет се проведе курс по приложение на динамично-стохастичните модели на общо равновесие

   

05.12.2022

 

На 23 и 24 ноември 2022 г. доц. д-р Александър Михайлов от Университета Рединг, Обединено кралство, изнесе практически ориентиран курс по приложение на динамично-стохастичните модели на общо равновесие (DSGE) пред студенти магистри, докторанти и специализанти на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

курс 1

Целта на курса бе да консолидира и надгради придобитите начални познания в рамките на Лятната школа по въведение в динамично-стохастичните модели на общо равновесие през 2021 г. Пред 14 курсисти от СУ „Св. Климент Охридски“, Българската академия на науките, Българската народна банка, Министерството на финансите, Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и Университета за национално и световно стопанство бяха представени възможностите за прилагането на подходящи техники и софтуерни пакети за анализ и оценка на различни динамични макроикономически модели. В края на курса доц. д-р Александър Михайлов връчи сертификати на участниците.

курс 2

Провеждането на курса е част от инициативите за отбелязването на 120-годишния юбилей на катедра „Икономика“ и се осъществява с финансова подкрепа по проекта ScholarNet. Активно участие в него взеха студентите от МП „Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език“ и докторантите от ДП „Икономика и икономическа политика“ в Стопанския факултет.