Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет и „НСОРБ-Актив“ организират квалификационен курс „Енергийна ефективност на публичните сгради“

   

21.05.2024

 

На 20 и 21 юни 2024 г. „НСОРБ-Актив“, съвместно с Център за образователни услуги на Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, организират квалификационен курс на тема „Енергийна ефективност на публичните сгради“ в гр. София, Парк-хотел „Москва“.

Целта на курса е участниците да повишат теоретичните и практическите си знания в областта на: енергийните пазари, енергийни общности, финансиране на мерките за енергийна ефективност и др.

За участие каним:

  • общинските експерти, ангажирани с управлението и поддръжката на общинската собственост и общинския сграден фонд;
  • ресорни заместник-кметове;
  • общински съветници от ресорните комисии и кметове, при проявен професионален интерес.

Участниците в курса ще получат сертификат за участие в курс за следдипломна квалификация, издаден от Център за образователни услуги на Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.

7680732_3733779

Програмата включва теми с фокус върху:

  • Енергийни пазари и услуги
  • Енергийни общности и интеграция на ВЕИ
  • Източници за финансиране на мерки за ЕЕ и ВЕИ – финансови инструменти и зелени облигации
  • Таксономия
  • Обследване на общински сгради
  • ЕСКО - финансиране на енергийна ефективност и ВЕИ

Ключови говорители по темите, предвидени в програмата, ще бъдат доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“; инж. Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР); гл. ас. д-р Мария Трифонова, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“; гл. ас. д-р Десислава Калчева, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“; Кирил Райчев, Алианс за енергийна ефективност.

Вижте програмата на събитието тук.