Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет и Българската банка за развитие (ББР) организират „Академия за устойчиви инвестиции и финанси“

   

20.10.2021

 

Стопанският факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира „Академия за устойчиви инвестиции и финанси“ в периода 22-24 февруари 2022 г. Академията се реализира дистанционно от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет с подкрепата на магистърски програми „Икономика и управление на публични ресурси“, „Отговорно и устойчиво управление“ и „Финанси, инвестиции и финтех“ в рамките на подписаното споразумение между СУ „Св. Климент Охридски“ и „Българска банка за развитие“ АД.

академия

Защо да участвам в академията?

 • По-добри шансове за кариерно развитие
 • Нови и актуални знания за зелени финанси, практики за устойчив и зелен бизнес
 • Участие в проучвания и научни изследвания в областта на банковата дейност
 • Участие при обработка на статистически данни, финансови инструменти, управление на средства от Европейския съюз.

 

На участниците ще бъде издаден документ от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от ВУ в двумесечен срок (ПМС №215/12.08.2004 г.).

 

Лекторски екип:

 • София Касидова, началник отдел „Стратегически анализи и развитие“, ББР
 • Илия Караниколов, директор дирекция „Финансови инструменти“, ББР
 • Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, Стопански факултет СУ „Св.Климент Охридски“
 • Гл. ас. Вихър Георгиев, Философски факултет, СУ „Св.Климент Охридски“
 • Гл. ас. д-р Марина Стефанова-Стопански факултет, СУ „Св.Климент Охридски“
 • Съдия Мирослава Георгиева-съдия, Върховен административен съд, 7-мо отделение
 • Христина Пендичева, Министерство на финансите, Дирекция „Регулация на финансовите пазари“
 • Ива Петкова, Директор дирекция, Фонд за устойчиво градско развитие
 • д-р инж. Дочка Василева, Старши експерт „Стратегически инвестиции“, Управление „Проектна информация и финансиране“, „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ)

 

Програма:

1 ден: 21.02.2022 г. 10-10:30 10:30-13:00 14:00-16:30

Откриване:

проф. доц. д-р Атанас Георгиев, Декан на Стопански факултет на СУ,

Изпълнителен директор ББР

Международни, европейски и национални практики и стратегии за устойчивите финанси. Инвестиции – София Касидова, ББР, гл. ас. д-р Марина Стефанова, гл. ас. д-р Вихър Георгиев Международни, европейски и национални практики и стратегии за устойчивите финанси.
Инвестиции – София Касидова, ББР, гл. ас. д-р Марина Стефанова, гл. ас. д-р Вихър Георгиев
2 ден: 22.02.2022 г. 09:30-12:00 14:00-16:30  
Устойчиви публични финанси – доц. д-р Савина Михайлова-Големинова и д-р инж. Дочка Василева (ФМФИБ) Финансиране на инвестиции – Илия Караниколов, ББР  
3 ден: 23.02.2022 г. 09:30-12:00 14:00-16:30  
Финансиране на инвестиции чрез финансови инструменти и инвестиционни платформи. Добри практики, научени уроци и потенциал за зелено финансиране – Ива Петкова, Директор дирекция, Фонд за устойчиво градско развитие Финансиране на инвестиции. Капиталови пазари – Христина Пендичева, МФ  
4 ден: 24.02.2022 г. 09:30-12:00 14:00-16:30  
ESG подход в управлението, инвестирането и отчетността – гл. ас. д-р Марина Стефанова Съдебна практика по ЗУСЕСИФ и ЗПЗП – съдия Мирослава Георгиева, ВАС  

 

Онлайн академията ще се проведе в Microsoft Teams. Всички, които са попълнили формата за регистрация, ще получат имейл с потвърждение, който съдържа име и парола за достъп до платформата. Освен това, всички, които са се регистрирали, ще могат да се присъединят към тестова серия два дни преди началото на академията, да се запознаят с платформата и зададат технически въпроси, в случай, че имат такива.

 

Такса за участие: 200,00лв. без ДДС.

 

Ще бъдат издавани проформа фактури, въз основа, на които участниците, които са се регистрирали ще могат да заплатят в рамките на две седмици след записването. След извършване на плащането ще се издават оригинални фактури. Тези документи се издават от партньора на проекта МЕРКУРИЙ – 97 ЕООД.