Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Среща на научния колектив в Съвместния изследователски център на Стопанския факултет и Института за икономически изследвания при БАН в областта на иновативните политики на пазара на труда в България

   

24.06.2024

 

На 10 юни 2024 г., от 13 часа, се състоя среща на научния колектив по научноизследователския проект „Адаптиране на пазара на труда в условията на членство в еврозоната: социално-икономическа динамика, технологична модернизация, демографски промени и образователно преструктуриране“ в обновената зала в Института за икономически изследвания (ИИИ) при БАН, в която се помещава Съвместният изследователски център в областта на иновативните политики на пазара на труда в България.

Proekt pic

Съвместният изследователски център на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и ИИИ при БАН е разкрит с решение на Научния съвет на ИИИ при БАН от 17 април 2024 г. и цели насърчаване на сътрудничеството между двете институции чрез трансфер на знания и възможности за дискусия между млади учени по актуалните въпроси на икономическата политика на България и перспективите за членство в еврозоната. Оборудването на залата на Центъра в ИИИ при БАН е с финансиране, осигурено по линия на научноизследователския проект от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.

По време на срещата бе обсъдена структурата и съдържанието на колективната монография по проекта, осъществените научни изследвания до момента и възможностите за тяхното надграждане и доразвиване в рамките на изпълнението на работната програма.