Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Споразумение за сътрудничество между Стопанския факултет и MDV Professional Education

   

15.09.2016

 

 

Деканът на Стопанския факултет, доц. д-р Теодор Седларски и управляващият съдружник на МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД, г-жа Доротея Воева подписаха споразумение за сътруничество.

 

Цел на споразумението е страните да си оказват съдействие за подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на счетоводството, одита, финансите, икономиката и управлението чрез повишаване на техните теоретични знания и развиване на практически умения.

 

За постигането на тази цел страните ще си съдействат при осъществяване на дейности като:

  • Съдействие при обновяване и обогатяване на учебните планове по дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми на Стопанския факултет, съобразно новите тенденции в обученията свързани с придобиване на професионални квалификации, които от своя страна следят актуалните потребности на бизнеса, включително въвеждане на нови курсове и специалности както и осигуряване на нови учебни помагала и материали
  • Изнасяне на практически ориентирани презентации в областта на финансовата и управленска отчетност, данъци, одит, финанси, стратегическо планиране, и др.
  • Популяризиране на партньорството и съвместните инициативи за увеличаване на обществения престиж на двете страни по Споразумението, както и на професиите в сферата на счетоводството, одита, финансите, икономиката и управлението и др.