Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Сътрудничество между академичните среди и бизнеса – положителният пример на Стопанския факултет към СУ и KBC Банк България

   

10.03.2023

„Бъдещето на университетите е да работят в тясно сътрудничество с работодатели и бизнес лидери“

В Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” е развито устойчиво сътрудничество с бизнеса и институциите. В момента са подписани повече от 150 двустранни споразумения. В рамките на тези сътрудничества студентите могат да посещават лекции, изнасяни от професионалисти, да работят върху реални казуси, както и да разработват своята магистърска теза върху някои от тях. И накрая, това, което идва като естествена последица от всички тези дейности, е финансираната от индустрията докторска програма.

Screenshot 2023-03-10 125628

Това видео показва положителния пример на екипа на FEBA AI и екипа за валидиране на модела за кредитен риск на KBC Банк България. То хвърля светлина върху съвременния начин на преподаване и изследване, както и върху механизмите за предаване на знания, възприети от двете организации: https://youtu.be/A8ca-UDJvAI.

Според доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет, ролята на бизнесакадемичните взаимоотношения се засилва: „Бъдещето на университетите е да работят в тясно сътрудничество с работодатели и бизнес лидери, за да предоставят най-добрите знания и умения, които се търсят в момента, както и чрез включване на тези фирми в подкрепа на академичните среди по всички възможни начини.“

Д-р Ирем Яман, ръководител на екипа за валидиране на модели за кредитен риск в KBC Банк България, е уверена в нарастващото значение на сътрудничеството между бизнеса и академичните среди: „Мисля, че това сътрудничество трябва да е винаги там, за да може бизнесът да бъде в съответствие с най-новите разработки в технологията. Учебната програма в този факултет се доближава доста до това, което ние правим в бизнеса.“

Не на последно място, студентите и възпитаниците на Стопанския факултет оценяват бизнесакадемичното сътрудничество като решаващо за тяхното кариерно развитие, реализация и растеж.