Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Публикуван бе доклад с регулаторна оценка на мерките, взети от България, в отговор на енергийната криза (2021-2023 г.)

   

22.06.2024

 

Стопанският факултет чрез своето научноизследователско звено Net-Zero Lab публикува доклад с регулаторна оценка на мерките, взети от България в отговор на енергийната криза в периода 2021-2023 г. В резултат на бързо покачващите се цени, през октомври 2022 г. Европейският съюз прие Регламент 2022/1854, за да засили енергийната независимост чрез интензивното използване на възобновяеми енергийни източници и намаляване на зависимостта от вноса на руска енергия. Държавите членки, включително България, приложиха различни мерки за облекчаване на натиска върху небитовите потребители, като те варираха значително по обхват и ефективност.

Докладът, базиран на преглед на документи и събиране на експертни мнения, критично оценява прилагането на Регламент 2022/1854 в България, като се фокусира върху неговото съответствие с целите на ЕС и въздействието му извън непосредствената финансова помощ.

Charting a Course through the Energy Crisis 1

Addendum-to-the-Regulatory-Insight-Report-Heading_001-1

 

Можете да изтеглите доклада от тук .

Допълнението към доклада: Макроикономически ефекти от мерките за контрол на цените на енергията в България можете да изтеглите от тук.

 

Докладът беше представен за обсъждане на кръгла маса, която се проведе на 21.06.2024 г. с участието на експерти, политици, представители на промишлеността и медии. Дискусията беше модерирана от гл. ас. д-р Мария Трифонова, заместник-директор на Net-Zero Lab, която отбеляза, че въпросите относно ефективността на регулярните мерки в сектор енергетика са залегнали както в изследователските, така и образователните дейности на Стопански факултет.

1000066061-02-transformed

Направените констатации показват, че подходът на България, включващ ранна и обширна помощ за бизнеса без адекватни стимули за промяна на поведението, поражда сериозни опасения относно дългосрочната устойчивост и стабилността на пазара. Въвеждането на безпрецедентни ценови ограничения върху потреблението и производството на електроенергия допълнително усложнява пазарната динамика, водейки до неочаквани последици като увеличени обеми на търговия на пазара “Ден напред” и намаление в сключването на дългосрочни договори.

 

Записи на представените теми от Кръглата маса можете на намерите на следните линкове: