Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проведе се практикум по „Митнически и данъчен контрол“ за магистри от Стопанския факултет

   

02.06.2023

 

В периода 27-28 май 2023 г. се проведоха практическите занятия по „Митнически и данъчен контрол“ за магистрите от едноименната програма под ръководството на доц. д-р Цветан Мадански. В тях участваха и преподавателите от катедра „Икономика“ – проф. д-р Ваня Иванова, доц. д-р Димитър Златинов, доц. д-р Соня Георгиева, доц. д-р Стела Ралева и гл. ас. д-р Стоян Шаламанов.

Screenshot 2023-06-02 085232

Първата част от практикума се проведе в Митническо бюро – гр. Пловдив, където студентите бяха запознати с различни видове митнически документи и беше проведено обучение на място по отношение на митническите режими „Допускане за свободно обращение“ и „Износ“. Пред студентите беше демонстрирано извършването на проверка на стоки, превозвани с товарен автомобил в реално време в халето на митницата със съдействието на главен инспектор Иванка Кормевска, главен инспектор Нешо Семков и инспектор Тони Танчев.

Screenshot 2023-06-02 085346

С изключителното съдействие на г-н Георги Господинов, началник на МП „Капитан Андреево“, бяха проведени практически занятия и запознаване с дейността на различните служби на ГКПП – Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“, Националната агенция за приходите, Българската агенция по безопасност на храните и Министерството на здравеопазването.
Студентите посетиха Митническо бюро „Свиленград“, в което бяха запознати с дейността на митническите служители от главен инспектор Атанаска Чанова и главен инспектор Иванка Цветкова. На ГКПП „Капитан Петко войвода", главен инспектор Янко Петев представи на студентите функциите, задълженията и правомощията на различните служби за контрол на граничния пункт на вътрешна граница.

Screenshot 2023-06-02 085434

Осъщественият практикум е по линия на сключеното партньорство между Агенция „Митници“ и СУ „Св. Климент Охридски“ в съответствие с изразената институционална подкрепа за развитието на МП „Митнически и данъчен контрол“ в Стопанския факултет.