Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проведе се обучение на тема „Енергийна ефективност на публичните сгради“

   

24.06.2024

 

В периода 20-21 юни 2024 г. се проведе обучение на тема „Енергийна ефективност на публичните сгради“. Организатори на събитието са Стопанският факултет и НСОРБ-Актив. Обучението е насочено към общинските експерти, ангажирани с управлението и поддръжката на общинската собственост и общинския сграден фонд; ресорни заместник-кметове; общински съветници от ресорните комисии и кметове.

Целта на курса е участниците да повишат теоретичните и практическите си знания в областта на енергийните пазари, енергийни общности, финансиране на мерките за енергийна ефективност и др.

Screenshot 2024-06-24 004629

В обучението като лектори се включиха водещи експерти от научните среди и практиката. Курсът бе открит от управителя на НСОРБ-Актив Людмила Величкова. Доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет, представи темата „Енергийни пазари и услуги“. В края на първата сесия доц. д-р Савина Михайлова-Големинова представи пред общинските експерти магистърската програма „Икономика и управление на публичните ресурси“.

Screenshot 2024-06-24 005215

Изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) - инж. Ивайло Алексиев продължи във втора сесия с темата, свързана с повишаването на енергийната ефективност с акцент в общинските сгради. В последния за първия ден панел „Енергийни общности и интеграция на ВЕИ“, гл. ас. д-р Мария Трифонова разшири темата за енергийните общности и колективни действия.

IMG_5280

През втория ден от курса гл. ас. д-р Десислава Калчева, представи таксономията и източниците за финансиране на мерки за ЕЕ и ВЕИ. В рамките на сесията се обсъдиха добрите практики при финансиране и реализация на проектите, свързани с мерки за ЕЕ, както и основните бариери и рискове пред изпълнението. Представени бяха успешно реализираните проекти на община Поморие, като информацията бе предоставена на база сключено споразумение между Стопански факултет и общината, както и добри практики по изпълнение на проектите на община Бургас и община Пещера. Експертите от фонд ФЛАГ се включиха в сесията, като презентираха FLAG-FICET – новият инструмент за финансиране на проекти за преход към чиста енергия. В сесията бяха дискутирани рисковете и ползите от дълговото финансиране, както и възможностите, които предоставят зелените облигации.

Screenshot 2024-06-24 004834

В края на курса Марко Марков, заместник-председател на Съвета по иновации в БТПП, Алианс за енергийна ефективност, представи нова перспектива за ефективното използване на електроенергията в производството, обслужващия и публичния сектор - финансиране на енергийна ефективност и ВЕИ, чрез енергийни услуги, ориентирани към иновациите, ефективното използване на ресурсите и екологията. Вниманието на участниците бе насочено и към възможностите за финансиране, които предлага програма ELENA на Европейската инвестиционна банка.

Участниците в курса получиха от доц. д-р Тодор Ялъмов, зам.-декан „Научноизследователска дейност, иновации и проекти“, сертификати за участие в курс за следдипломна квалификация, издаден от Център за образователни услуги на Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.