Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Програма, гост-компании и говорители на Седмица на професионалното ориентиране „Кариера в КСО/ESG“

   

21.11.2022

 

Седмицата на професионалното ориентиране „Кариера в КСО/ESG“ се осъществява съвместно с Кариерния център на Стопански факултет и ще се проведе присъствено в периода 22-25 ноември 2022 г. в сградата на Стопански факултет (блок 3) на СУ „Св. Климент Охридски“. Седмицата на професионалното ориентиране е насочена към студенти и завършващи специалисти с интерес към тематиката на устойчивото управление и обществената отговорност в бизнеса, публичния и гражданския сектор. Откриващото събитие ще се състои на 22 ноември от 17:00 ч.

korica-2022

Програма на събитието:

22.11. (вторник):

17:00-17:15 ч.: Откриване и приветствени думи – доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет

17:15-18:00 ч.: Откриваща дискусия „Кариера в КСО/ESG“

Акцент: Минало, настояще и бъдеще на профила на КСО специалистите. Има ли промени и какви са те?

 • Миглена Димитрова, директор за връзки с инвеститорите, Българска фондова борса
 • Дарина Георгиева, изпълнителен директор, Сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН”
 • Елена Матеева, член на Управителния съвет, Българско дружество за връзки с обществеността

Модератор: доц. Д-р Марина Стефанова, Ръководител МП “Отговорно и устойчиво управление”, Мениджър проект ESG Lab, Стопански факултет

 

23.11. (сряда):

17:00-17:15 ч.: Доц. д-р Боряна Пелова, зам. декан и директор на Кариерния център към Стопански факултет

17:15-18:00 ч.: Дискусия „Социални аспекти в КСО/ESG през погледа на специалистите“

Акцент: Участниците ще споделят какви са техните отговорности, ежедневни дейности и взаимоотношения, когато работят в социалното направление на устойчивите дейности в компаниите (S в ESG)

 • Мирослава Чаровска, мениджър на технически ескалации, IBM, България
 • Антоанета Стоянова, директор отдел “ESG” и Росен Бъчваров, Директор отдел „Комуникации и PR“, SOF Connect – Летище София

Модератор: Елица Баракова, изпълнителен директор, Фондация Бикоуз

 

24.11. (четвъртък):

14:00-17:00 ч.: Кариерни щандове на Yettel и ОББ

17:00-17:15 ч.: Оля Пенева, експерт бизнес и човешки права, мениджър ESG Help Desk, Стопански факултет

Акцент: Участниците ще споделят какви са техните отговорности, ежедневни дейности и взаимоотношения, когато работят в социалното направление на устойчивите дейности в компаниите (Е в ESG)

17:15-18:00 ч.: Дискусия „Екологични аспекти в КСО/ESG през погледа на специалистите“

 • Теодора Борисова, директор „Връзки с институциите“, Солвей соди
 • Калина Кисьова, директор Дирекция „Маркетинг и бизнес развитие – МСП и Корпоративен сегмент“, ОББ
 • Маргита Колчева, експерт Устойчиво развитие, Yettel

Модератор: проф. Ваня Иванова, катедра „Икономика“, Стопански факултет

 

25.11. (петък):

16:00-17:00 ч.: Дискусия „Управленски аспекти КСО/ESG през погледа на специалистите“

Акцент: Участниците ще споделят какви са техните отговорности, ежедневни дейности и взаимоотношения, когато работят в социалното направление на устойчивите дейности в компаниите (G в ESG)

 • Елена Захариева, член на Съвета на директорите, Херти
 • Боян Захариев, анализатор качество, HPE
 • Светослав Първанов, изпълнителен директор, Булмаркет

Модератор: доц. Д-р Марина Стефанова, Ръководител МП “Отговорно и устойчиво управление”, Мениджър проект ESG Lab, Стопански факултет

18:00-19:00 ч.: Годишна международна конференция на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“: „Кризи, устойчивост и трансформация“ (ще се проведе в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“)

19:00-20:30 ч.: Коктейл

 

 

Допълнителна информация можете да получите от г-ца Оля Пенева, e-mail: o.peneva@feb.uni-sofia.bg, тел: 0882 821 989

 

С уважение,

Екипът на МП „Отговорно и устойчиво управление“