Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проект на Стопански факултет “Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” на стойност 622 262,78 лв

   

13.11.2012

 

Проект на Стопански факултет Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” на стойност 622 262,78 лв

 

На 11 октомври 2012 г. беше подписан договор за проект, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.

 

Целта на проекта е направи достъпни за студентите възможностите за електронното обучение на всички образователни нива и по основни програми, курсове и модули, като им позволи да развият информационни умения, които са основен компонент на съвременната „образованост”, подпомагайки формирането на млади личности и специалисти, способни да живеят и работят в условията на икономика, базирана на знанието.

 

Предвидена е акредитацията на 4 магистърски програми, дистанционна форма на обучение, изграждането на компютъризиран тестови център и изграждането на структура за административно и информационно осигуряване на електронно дистанционно обучение. Дейностите по проекта ще бъдат финансирани 18 месеца.

 

Ръководител на проекта е проф. дикн Желю Владимиров.