Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Представяне на ядрената програма на СУ в конференцията на Международната агенция за атомна енергия

   

10.07.2024

 

На 4 юли, доц. д-р Пламен Петков (Физически факултет) и доц. д-р Атанас Георгиев (декан на Стопанския факултет) изнесоха доклад в съавторство с декана на Физическия факултет проф. д.фз.н. Георги Райновски, с който представиха съвместната магистърска програма „Nuclear Technologies, Management, and Innovations” по време на конференцията „International Conference on Nuclear Knowledge Management and Human Resources Development“, организирана от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) във Виена.

IAEA-1

Докладът с автори от СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Challenges in Development of Nuclear Technology Management Education Programme“ бе представен в сесията „University Education for Nuclear“, в която бе споделен опит и от други университети от Австралия, Руската федерация, САЩ и Унгария, както и от експерти от МААЕ.

В началото на м. март 2024 г. Стопанският факултет и Физическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ приеха випуск от 17 магистри в новата програма, която ще стане част от международно-акредитираната ядрена академия на МААЕ – International Nuclear Management Academy.

IAEA-2

Магистърската програма „Nuclear Technologies, Management, and Innovations" е в професионално направление 3.7 „Администрация и управление“ с продължителност четири семестъра и е изцяло на английски език, като приемът за нея е през м. януари всяка година.

Програмите, включени в инициативата INMA, са насочени към настоящи и бъдещи мениджъри, работещи в сектора на ядрената енергетика, както и за неенергийни приложения. INMA е част от дейностите по управление на ядрените знания към Департамента по ядрена енергия на МААЕ. До момента акредитация от МААЕ за обучение в такива програми са получили само 11 университета в света.