Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Представяне на съвместния проект с MicroSoft „CareerIT“ - 19.02.2013 (вторник)

   

15.02.2013

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на официалното представяне на новия проект на Сдружението на завършилите Стопанския факултет и MICROSOFT, което ще се проведе на 19.02.2013 г. (вторник ) от 10.30 ч. в Аулата на СУ "Св.Климент Охридски".

 

Проектът в мрежата:

http://www.careerit.org

 

На представянето ще присъстват американската посланничка г-жа Марси Райс, както и представители от MICROSOFT.

 

Програма на събитието (на английски език, pdf)

 

 

Ето накратко представяне на проекта и неговите цели:

 

Проект „CareerIT“ на FEBA Alumni

 

Профил на FEBA Alumni: FEBA Alumni – Сдружение на възпитаниците на Стопански факултет на Софийски университет, основано през 2004 от 33 студента, завършили факултета. Стопанският факултет е водеща институция в страната за обучение и изследвания в областта на икономическите и управленските науки. В рейтинговата система за висшите училища в България за 2011 и 2012 г. СУ - Стопански факултет заема челните места в направленията "Администрация и управление" и "Икономика". Завършилите Стопанския факултет на СУ са най-предпочитаните кадри от страна на работодателите поради три основни фактора: добрата икономическа и юридическа подготовка, високото ниво на владеене на чужди езици и солидното обучение по съвременни софтуерни приложения. За изминалите 9 години сдружението на възпитаниците на Стопански факултет създаде атрактивен календар от събития в областта на професионалната квалификация, кариерното развитие и социалните дейности. Мисията на FEBA Alumni е да бъде медиатор между настоящите студенти, възпитаниците на факултета, академичната общност, бизнеса, институциите и нестопанския сектор с цел взаимна информираност и сътрудничество за повишаване качеството на икономическото и бизнес образование.

 

Microsoft YouthSpark проект: CareerIT (Кариера в ИТ)

 

Цели и целева група: За последните 2 години сдружението успява да разработи широка програма за обучение сред най-добрите 40 училища в страната. Въпреки това, голям брой ученици извън тези училища не успяват да се включат. Проектът CareerIT е насочен към ученици в средните училища, които са постигнали най-добри резултати от външното национално годишно оценяване и които са от селски райони и отдалечени области. В програмата са заложени ИКТ обучение, курсове по предприемачество, консултации и съвети за професионално развитие, чрез използване на текущите ресурси и опит в областта както от възпитаниците на Стопанския факултет, така и от неговите преподаватели. С проектa CareerIT FEBA Alumni ще работи по намаляване на голямата разлика в уменията и възможностите на младежите в България. Алумни сдружението смята, че трябва да насочи усилията си към младежите на възраст между 15 и 19 години (средни училища), за да им се даде възможност за бъдеща реализация. Анализът на неправителствената организация и предишният опит на екипа й показват, че ако най-добре представящите се ученици участват в алтернативни и модерни образователни програми, в краткосрочен план те ще повлияят на други 15% от учениците в техните общности. С изпълнението на проекта CareerIT, сдружението ще подкрепи и общата национална цел за удвояване на завършилите висше образование, заложена в стратегията „Европа 2020“.

Фокус: В 3 различни области, които ще се развиват паралелно: ИКТ обучение, курсове по предприемачество в партньорство със Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, кариерно развитие и консултации.
Брой на младежите, които ще се възползват от проекта: Около 13 000 във възрастовата група 15-19 г.

 

Описание: Предложеният проект CareerIT има 4 основни етапа:

 

Етап 1: Определяне на групата ученици – екипът на Алумни сдружението ще направи подробен анализ, за да селектира участниците.

Етап 2: Учебна програма и обучение – Сдружението ще работи с професори от Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за разработване на програма за обучение за в сегмента на учениците между 9 и 12 клас с фокус върху кариерното им развитие, предприемачеството и уменията за общуване. Целта е се създаде, както набор от материали за обучение, така и различни практически сценарии, които учениците трябва да решат с акцент върху приложенията за мобилни устройства, електронна търговия и разработка на ИКТ продукти и услуги. Друга дейност, която попада в рамките на втория етап е „Създаване на среда за електронно обучение“ с помощта на системата за електронно обучение Office 365 for Education. Освен обучението се планират и дейности „Споделяне на кариерното развитие“ – членове на Алумни сдружението с успешна кариера ще изнасят онлайн лекции, където ще споделят какво е необходимо за реализация и постигане на успех. Планирани са 12 лекции за проекта.

Етап 3: Обучение по ИКТ – въз основа на програмата, залегнала в Microsoft IT Academy.

Етап 4: Лични срещи с ученици и менторство.

Проектът CareerIT ще се реализира в рамките на календарната 2013 г.

 

 

 

Представяне на проекта от д-р Ралица Ганева, Сдружение на възпитаниците на Стопански факултет

19.02.2013

 

Уважаеми г-н Ректор, Ваше Превъзходителство, г-н Куртоа, колеги и будни млади хора,

 

От името на Сдружението на възпитаниците на Стопански факултет, позволете ми да благодаря на Майкрософт за оказаното доверие и подкрепа на дейността ни, насочена към най-добрите ученици в страната.

Сдружението на възпитаниците е сред първите Алумни организации в България. Създадено е с финансовата подкрепа на завършилите факултета, самоиздържа се, и от 2007 г. разполага със собствен ръководен и технически екип.

През цялото това време, наш добър партньор е Стопанският факултет на Софийски университет – най-добрият в обучението по икономика и бизнес в рейтинговата система за висшите училища в България.

Мисията на организацията ни е да бъдем медиатор между младите хора, които учат завършилите вече факултета академичната общност бизнеса и институциите.

Опитът ни в професионалната квалификация и кариерното развитие е 9-годишен. За последните 2 години екипът ни успя да създаде сътрудничество и разработи кариерна програма сред най-добрите 40 училища в областните центрове на страната. По този начин покриваме група от над 5 000 ученика.

Проектът на Microsoft YouthSpark ­– Кариера в Информационните Технологии има за цел да разшири значително тази група. Сега ще се насочим и към ученици в средните училища, постигнали отлични резултати от външното национално оценяване, и които са от селски райони и отдалечени области.

С този проект ще адресираме проблема с притежаването на нужните умения за успешна реализация на пазара на труда и възможностите за професионално развитие на младите хора в България.

Анализите и данните, с които разполагаме показват, че ако най-добрите ученици в класа участват в алтернативни и модерни образователни програми, то те повлияят на други 15% от съучениците си също да вземат участие в тези програми.

Да, има положителен ефект от насърчаването на мотивираните млади хора. Те повличат приятелите и конкурентите си. По този начин въздействат положително върху развитието и на другите.

Тази история обаче, може да бъде разказана и по друг начин:

Анализите във водещите държави показват, че учениците, които са поставени в немотивираща за учене среда, са склонни да постигат по-ниски резултати, отколкото способностите им предполагат.

Вярвам, че всеки един от нас в тази зала може да се сети за поне един случай, доказващ това твърдение.

Какво можем да променим в средата, че да не позволим учениците в България да постигат по-малко от това, но което са способни?

С този проект искаме да създадем условия за развитие на мотивираните млади хора, които от своя страна да повлияят положително на поне още 15%.

Като цел в проекта сме си поставили покритие на 13 000 ученика на възраст между 15-19 години, които да получат достъп до алтернативно и модерно обучение и информация, а именно:

  • обучение по Информационни и Комуникационни технологии – въз основа на програмата, залегнала в Microsoft IT Academy;
  • курсове по предприемачество в партньорство със Стопанския факултет и неговите преподаватели;
  • кариерно развитие и консултации, с помощта на Кариерния ни център.

 

Покритие на 13 000 ученика е сериозна и отговорна цел.

Тази цел може да бъде постигната единствено и само чрез използване на съвременните технологии.

Една от основните дейности на проекта е „Създаване на среда за електронно обучение“ с помощта на системата за електронно обучение Office 365.

Планираме и дейност „Споделяне на кариерното развитие“ със завършили факултета, заемащи топ позиции в частния и публичния сектор, които ще изнасят онлайн лекции на тема „Какво е необходимо за реализация и постигане на успех?“.

Тези и всички други дейности по проекта ще помогнат на добрите ученици да направят информиран избор и да имат по-добра възможност за успешна реализация.

 

Будни млади хора в тази зала,

За нас е въпрос на чест и дълг да работим с Вас и за Вас.

Искрено се надявам да се видим отново съвсем скоро!

Благодаря Ви за вниманието.