Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Първата международна среща по проекта GreenWithAR се проведе в Стопанския факултет

   

25.05.2023

 

В периода 18-19 май 2023 година в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе първата международна среща по проекта GreenWithAR, финансиран по програма „Еразъм+“, KA220 – Партньорско сътрудничество във висшето образование. Координатор на проекта е СУ „Климент Охридски“, а партньори са висши учебни заведения от още четири държави - Latvijas Universitate (Латвия), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (Румъния), GedonSoft GmbH (Германия) и Canakkale Onsekiz Mart Universitesi (Турция).

imgonline-com-ua-CompressToSize-tNdO8gUFuZB

На срещата в София бяха представени основните цели и задачи на проекта. Обсъдени бяха също план за действие за първите шест месеца от изпълнението му, както и комуникационните инструменти, чрез които ще се гарантира информираността на обществото и на научната общност относно развитието на проекта и резултатите му.

Проектът е със срок на изпълнение 28 месеца и има за цел да подкрепи дигиталните и „зелени“ знания на младите хора, както и да повиши осведомеността за устойчива околна среда, в контекста на проблемите с промените в климата. Предвидено е и въвеждане на нови методи за обучение.

По време на срещата, организирана от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, беше избран Борд на управление на проекта, който включва по един представител на всяка от участващите институции. Очаква се проектът да създаде условия за устойчиви партньорства, да разшири мрежата на партньорските организации на координатора и да поддържа диалог с различни заинтересовани страни.

imgonline-com-ua-CompressToSize-jomg3Ql4Iom3