Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Монографията на доц. д-р Деян Радев „Brexit and Bank Lending in the Transition Region: Political Risk Contagion and the Real Economy“ излезе от печат

   

10.07.2024

 

Монографията на доц. д-р Деян Радев „Brexit and Bank Lending in the Transition Region: Political Risk Contagion and the Real Economy вече е достъпна на следния електронен адрес . Книгата е издание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

Доц. д-р Деян Радев е финансов икономист с над 15-годишен опит в преподаване и изследователска дейност в реномирани западни университети. През 2014 г. неговата дисертация в университета Гьоте във Франкфурт „Systemic Risk and Contagion in the European Union“ е отличена с две немски национални награди: специалната награда на Deutsche Bundesbank за най-добра дисертация в Германия и Hochschulpreis на Немския институт за капиталови пазари за най-добра дисертация или хабилитация в Германия. Индексите за системен риск на д-р Радев се използват ежедневно от Европейската централна банка.

1720605408

Д-р Радев е заемал академични позиции в сферата на финансите в университета Гьоте във Франкфурт и университета в Бон преди да започне работа в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2020 г. В Стопанския факултет той преподава курсове по финтех, емпирични финанси и банково регулиране.

Д-р Радев е публикувал академични студии в Journal of Banking and Finance, International Review of Economics and Finance, Springer Verlag’s Studies in Systems, Decision and Control, ECB’s Financial Stability Review и други. Неговите изследвания са представени пред Федералния резерв на САЩ, Европейската централна банка, Европейския съвет за системен риск, Bank of England, Deutsche Bundesbank, BIS и конференциите на AEA и EEA, и др.

Научните интереси на д-р Радев включват финтех и дигитализация, блокчейн, финансова икономика, банково и финтех регулиране, финансова стабилност, политическа икономия и приложна иконометрия.

Монографията Brexit and Bank Lending in the Transition Region: Political Risk Contagion and the Real Economy изследва въздействието на референдума за Брекзит върху реалната икономика в Региона на прехода през призмата на банковото кредитиране, използвайки най-обширната база данни за корпоративната собственост на банки в Източна Европа. След падането на комунизма в началото на 90-те години на миналия век този регион служи като тестова лаборатория за различни икономически и политически реформи.

Това изследване разглежда сравнително неизследваните ефекти от политическите шокове като Брекзит и обогатява литературата за финансите, растежа и заразяването в икономиките в преход. Като използва неочаквания изход от референдума за Брекзит като екзогенен шок, книгата анализира как политическите решения влияят на икономиките чрез кредитирането на чуждестранни и местни банки. Тя разглежда характеристиките на местните икономики, които допринасят за преноса на кризи, разнородните реакции в региона, реакцията на държавните банки и влиянието на местните олигарси върху предаването на шоковете. Този всеобхватен подход запълва значителна празнина в съществуващата икономическа и финансова литература.

Книгата „Brexit and Bank Lending in the Transition Region: Political Risk Contagion and the Real Economy е насочена към приложния изследовател във финансовата икономика. Емпиричният подход в тази книга, базиращ се на естествени експерименти, може да се използва за анализ на други минали и бъдещи неочаквани резултати от публични гласувания, както и на важни събития и кризи, като пандемията от COVID-19 и войната в Украйна.