Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Кръгла маса „Развитие на фискалната децентрализация и местното финансово управление в България“ с участие на експерти от Съвета на Европа се проведе в Стопанския факултет

   

07.06.2024

 

На 6 юни 2024 г. в зала 420 на Стопанския факултет се проведе кръгла маса с участието на експерти от Съвета на Европа на тема „Развитие на фискалната децентрализация и местното финансово управление в България“. Събитието беше организирано по инициатива на Съвета на Европа, съвместно със Стопански факултет и Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

enchanced_image_5

Научният форум бе открит от проф. д.и.н. Соня Милева, зам.-ректор на Софийски университет, доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет и доц. д-р Борис Попиванов, зам.-декан на Философски факултет.

enhanced_image_2

Основните резултати от проекта на тема „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местното ниво в България“ бяха представени от Наталия Милитело – ръководител проекти от Centre of Expertise for Multilevel Governance към Съвет на Европа.

Вниманието на участниците бе насочено към съдържанието на четири доклада, в т.ч. докладът, съдържащ политически съвети към общините в България и докладът, изследващ потребностите от обучения на местните власти.

enchanced_image_4

Габор Петери – експерт от Centre of Expertise for Multilevel Governance, представи препоръки, насочени към общините, по отношение развитието на финансовата самостоятелност и повишаване на общинските приходи, както и възможности за промени в системата за междуправителствени трансфери.

enhanced_image_3

Допълнителна информация относно развитието на фискалната децентрализация в България, както и данни за нагласи и оценки на общините, представи Даниела Ушатова от Националното сдружение на общините в Република България.

enhanced_image_1

В последвалата дискусия взеха участие представители на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ гр. Благоевград, Университета за национално и световно стопанство, Бургаски свободен университет, Форум гражданско участие, Фондация за реформа в местното самоуправление, Националната асоциация на общинските служители в България, както и студенти от бакалавърски и магистърски програми на Стопанския факултет.