Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Кръгла маса на тема „Геймификация в образованието“ се проведе на 7 юни 2024 г. в Стопанския факултет

   

10.06.2024

 

Кръгла маса на тема „Геймификация в образованието“ се проведе на 7 юни 2024 г. в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Всичко започна преди 4 години, когато се роди идеята за създаване на магистърска програма „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор“, от която имаме вече завършили два випуска студенти. Последва участието в национални и международни научни конференции, монография и разработване на научен проект под ръководството на проф. д.ик.н. Невяна Кръстева „Геймификация в образованието и бизнеса“ – част от проект „СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – МАРКЕР ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР (SUMMIT)“ по стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища“ в рамките на компонент „Иновативна България“ от НПВУ към Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации.

Screenshot 2024-06-10 124314

Голям принос за организирането на кръглата маса имат участниците в екипа именно на този проект: проф. Давидков, проф. Милева и д-р Потебня. Активно в процеса на подготовка в качеството си на колеги и зам.-декани се включиха доц. Ялъмов и доц. Ангелов.

Screenshot 2024-06-10 124404

На 7 юни, в зала 315, както и онлайн, се събраха около двадесет изявени изследователи и практици в областта на прилагането на игрова механика и дизайн в различни образователни контексти. Събитието бе модерирано от проф. д.н. Цветан Давидков и представи разнообразие от доклади и изследвания, насочени към интеграцията на геймификацията в образователните процеси в няколко тематични области:

1. Игрите в преподаването на управленски дисциплини - свои наблюдения, опит и изследвания представиха проф. д-р А. Бънкова, доц. д-р Т. Ялъмов, доц. д-р Ангел Марчев- баща и син, проф. д-р Георги Менгов и проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева;

2. Конкретни наблюдения и проучвания при прилагане на игрови дизайни в университетска среда - около тази тема изследвания представиха: проф. Надя Велинова-Соколова; проф. Соня Милева, проф. Венета Андонова и д-р Алексей Потебня;

3. Прилагане на маркетингови инструменти с игрови дизайн при работа с ученици в неформално образование - доц. д-р Атанас Георгиев и хон. ас. Теодор Даскалов, докторант Румен Петков, проф. д.ик.н. Невяна Кръстева и хон. ас. Емил Георгиев и доц. д-р Нора Маджар, Университет на Кънектикът, САЩ; доц. д-р Ия Петкова и доц. д-р Иван Ангелов;

4. Обобщение от проф. д.ик.н. Цветан Давидков - научен секретар на кръглата маса и дискусии.

Screenshot 2024-06-10 124449
Screenshot 2024-06-10 124518
Screenshot 2024-06-10 124544

Участниците изразиха увереност, че интеграцията на геймификацията ще продължи да играе ключова роля в развитието на съвременното образование, предоставяйки нови възможности и предизвикателства пред преподавателите и студентите. Статиите ще бъдат издадени в специално издание на сп. „Педагогика“, посветено на геймификацията.

Screenshot 2024-06-10 124605
Screenshot 2024-06-10 124639