Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / In memoriam: проф. д-р Йордан Ведър

   

28.11.2022

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че ни напусна проф. д-р Йордан Ведър, дългогодишен преподавател в Алма матер. Той остави трайна следа в университетското образование, следвайки високите стандарти на академизма, работи с отдаденост в няколко факултета.

Проф. Йордан Ведър ръководи катедра „Реторика“. Той създаде Центъра за образователни услуги, който функционира като звено за придобиване на квалификация по различни направления: медии, управление, дипломация, информатика и др.

Професор Йордан Ведър бе уникална личност, който умее да обединява, да създава екипи, да мотивира, да направлява, да е опора и да съветва професионално. Той е първият професор по реторика в българската академична среда.

Проф. Йордан Ведър е реторикът, който изгради фундамента на преподаването на ораторството в няколко университета в България. Той е автор на книги по реторика и ораторско изкуство, които представят основните принципи на това как трябва да се подготвя една реч, как да се произнася тя, каква е силата на аргументацията, какво е етиката при водене на спорове.

Проф. Йордан Ведър остава в паметта на поколения студенти и колеги от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Поклон пред светлата му памет!

От академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“