Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / 2022 – годината на катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

   

05.01.2023

 

През 2022 г. най-старата икономическа катедра в България – катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – отпразнува своя 120-годишен юбилей с над 20 събития. Кулминацията на честванията беше на 21 октомври 2022 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“, когато беше представена колективната монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“.

снимка 1

Поредицата от събития във връзка със 120-годишния юбилей на катедра „Икономика“ бяха насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина още през 2021 г. На 8-9 септември 2021 г. доц. д-р Александър Михайлов от Университета Рединг изнесе специализиран курс за магистри, докторанти и специализанти по въведение в динамично-стохастичните модели (DSGE) на общо равновесие. На 1 октомври 2021 г. катедра „Икономика“ приветства възторжено с добре дошли студентите от специалност „Икономика и финанси“ (английска и френска програма) и им пожела дръзновено да следват мечтите си, като всеки студент получи книга на преподавател към катедрата.

На 4 ноември 2021 г. беше представен сборникът със студентски разработки „Актуални предизвикателства пред българската икономика“ , в които на над 350 страници студенти от всички специалности на Стопанския факултет анализират икономическите и социални измерения на кризата от Covid-19 и възможностите и предизвикателствата от членството на България в еврозоната. Онлайн представянето на изданието съвпадна и с Деня на народните будители. В памет на приноса на доц. д-р Арменухи Пирян-Хачикян за развиването на френската програма по икономика и управление в Стопанския факултет, която вече е предоставила възможност за получаване на съвместна българска и френска диплома за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на над 200 студенти, на 10 декември 2021 г. се състоя официалното откриване на зала 523 в Стопанския факултет.

снимка 2_page-0001

През 2021 и 2022 г. екипът на катедра „Икономика“ организира над 10 научни дискусии и публични лекции. На 2 декември 2021 г. проф. Стефани Станчева от Харвардския университет изнесе онлайн лекция за доходните и социалните неравенства по време на пандемията от COVID-19. В последвалата дискусия за влиянието на дигитализацията на производството, ефектите върху производителността на труда и шоковете върху заетостта по групи страни, както и възможностите на данъчната и образователната политика да намалят доходното неравенство се включиха над 60 колеги от академичната общност в страната, общественици, студенти и докторанти.

В годината на юбилея катедра „Икономика“ разработи три научноизследователски проекта, които бяха представени на организирани публични дискусии. На 20 януари 2022 г. доц. д-р Милен Велушев и гл. ас. д-р Стоян Шаламанов коментираха икономическите и социалните ограничения и трансформационните процеси, настъпили в резултат на кризата от Covid-19, които изследват в рамките на изследователския проект „Българската икономика през първата година на пандемията Covid-19 – секторни анализи и непосредствени макроикономически ефекти“, ръководен от доц. д-р Мариела Ненова-Амар. Оценката на ефекта от пандемията върху пазара на труда в България беше публикувана в икономическото списание на Сръбската академия на науките и изкуствата.

Своите изследвания в посочения проект представиха и доц. д-р Мариела Ненова, гл. ас. д-р Любен Иванов и докт. Лиляна Георгиева в уебинар на 28 февруари 2022 г. Те акцентираха върху ефектите от пандемията Covid-19 върху доходите на българските домакинства, структурните промени в потреблението на домакинствата през първата година на пандемията, които доц. Ненова публикува като самостоятелно изследване в индексираното в Scopus списание на Българската академия на науките – „Икономически изследвания“, и каналите за въздействие на макроикономическите политики върху цените на финансовите инструменти.

Сериозен принос в изследването на измеренията и ефектите от сивата икономика в България и в съпоставителен план имаха двата научноизследователски проекта, ръководени от проф. д-р Стефан Петранов. На 23 март 2022 г. проф. д-р Стефан Петранов представи резултатите от изследователския проект „Приложение на монетарния метод за оценка на размера на сивата икономика в България“, реализиран съвместно с доц. д-р Димитър Златинов, гл. ас. д-р Илия Атанасов и студенти от Стопанския факултет, сред които и вече ас. Лидия Кабатлийска-Андонова. Резултатите от изследването бяха публикувани в индексираното в Scopus списание „Икономически изследвания“.

снимка 3

На 13 април 2022 г. докт. Лиляна Георгиева и докт. Радостина Ивчева разгледаха някои аспекти на ефектите от сивата икономика върху икономическото развитие в България при съпоставка с държавите-членки на ЕС и други страни от Централна и Източна Европа. Техните изследвания са част от втория ръководен от проф. д-р Стефан Петранов научноизследователски проект „Изследване на зависимости между размера на сивата икономика и индикатори за икономическо развитие“, в които участие взе и докт. Недко Косев. Резултатите от него също бяха публикувани в индексираното в Scopus списание „Икономически изследвания“. Работата в тази насока продължи и през 2022 г. с успешно реализирания научноизследователски проект „Характеристики на сивата икономика в България на базата на анкетно проучване“.

Своето становище по актуални икономически процеси, свързани с мерките на икономическата политика, геополитическите рискове пред България и Европейския съюз, икономическите шокове и възможностите за тяхното прогнозиране и противодействие изрази в предаването „Часът на избора“ по телевизия Евроком на 12 април 2021 г. и докт. Веселина Георгиева от докторската програма „Икономика и икономическа политика“ към катедра „Икономика“.

В отбелязването на юбилея на катедрата се включиха и нейни видни възпитаници. На 17 май 2022 г. д-р Ива Михайлова, завършила бакалавърска и магистърска степен в специалност „Икономика“ в Стопанския факултет и доктор от Университета Ст. Гален, Швейцария, изнесе онлайн лекция на тема „Историята от перспективата на икономиката“, в която акцентира на аспектите на устойчивостта и трансформацията на икономиката от гледна точка на екологията и институционализма.

На 8 юни 2022 г. доц. д-р Цветан Мадански, защитил докторска степен към катедра „Икономика“, и Ирена Ставрева, началник на отдел „Митническа дейност и методология“, Териториална дирекция Митница-Варна, представиха онлайн семинар, посветен на Брекзит и неговото отражение върху обмена на стоки, търгувани между Обединеното кралство и държавите-членки на Европейския съюз. Акцент на проведения уебинар се постави върху потенциалните предизвикателствата пред бизнеса във Великобритания и в държавите-членки на ЕС, които се сблъскват с изцяло нова система от тарифни и нетарифни търговски бариери.

На проведения национален конкурс „Млад икономист – 2022 г.“ към Съюза на икономистите в България студенти от спец. „Икономика и финанси“ в Стопанския факултет заеха и трите призови места, като постижението на колегите бакалаври и магистри бе още един от поводите за гордост в годината на отбелязването на 120-годишния юбилей на катедра „Икономика“.

снимка 4

В крак с времето, устойчивият начин на живот също бе сред акцентите в честванията. На 30 април 2022 г. бяха засадени 7 липи пред Стопанския факултет по инициатива на Националното бюро за България при международната Университетска франкофонска агенция (AUF) и по повод 120-годишния юбилей на катедра „Икономика“ в присъствието на г-н Борис Бонев, общински съветник и възпитаник на Стопанския факултет, преподаватели от катедра „Икономика“, колеги от факултета, студенти от френската програма по икономика и управление във факултета и магистърска програма „Икономика и финанси“, докторанти от докторска програма „Икономика и икономическа политика“.

снимка 5

В навечерието на новата академична година на 24 септември 2022 г. над 25 преподаватели, докторанти и студенти от всички катедри и специалности на факултета с много добро настроение и усмивки изминаха 12 км туристически маршрут в природен парк Витоша, който включваше Златните мостове, хижа „Момина скала“ и хижа „Камен дел“, организиран от катедра „Икономика“. Всеки от участниците имаше тениска и шапка с логото на катедрата по повод честванията.

Точно 120 години от решението на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ за създаването на катедра „Икономика“ бяха отбелязани с тържествено заседание на 21 октомври 2022 г. В първата част на събитието бе представена колективната монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“, в която на над 400 страници се търси отговор на въпросите какви са предизвикателствата пред българската икономика при подготовката на страната за членство и как тя може да функционира ефективно в рамките на еврозоната. В предговора към монографията доц. д-р Соня Георгиева проследява изминатия път и перспективите за развитие пред най-старата икономическа катедра в страната.

Представянето на колективната монография бе съпътствано от дискусия, в която участваха г-н Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства; г-н Илия Лингорски, член на Управителния съвет на Българската народна банка; г-н Цветан Кюланов, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България; д-р Димитър Бранков, съветник на председателя на Управителния съвет на Българската стопанска камара; проф. д-р Стефан Петранов, доц. д-р Мариела Ненова-Амар и проф. д-р Ваня Иванова от катедра „Икономика“. Интересните и обхватни дискусии по най-актуалния въпрос на икономическата политика в страната бяха отразени в 9 печатни издания (сред които вестник Труд, вестник 24 часа, вестник Капитал, сп. Мениджър), 6 електронни медии (от които Българското национално радио, Дарик радио, BG on Air и Nova News) и над 40 интернет базирани медии (сред които Агенция Фокус, investor.bg, dir.bg и много други).

снимка 6

В последвалото тържествено заседание доц. д-р Димитър Златинов и доц. д-р Атанас Георгиев, Декан на Стопанския факултет, поздравиха присъстващите и бяха отправени приветствия от името на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ и Президента на Р България. От свое име проф. Сашо Пенов, министър на образованието и науката, и г-н Георги Тодоров, министър на електронното управление, отправиха пожелания за още много академични успехи към екипа на катедра „Икономика“ и Стопанския факултет. Други колеги от академичната общност в страната, правителствени и неправителствени институции, както и от общността на завършилите студенти на Стопанския факултет също отправиха своите поздравителни адреси. Катедрата приветства един от първите чуждестранни преподаватели във факултета – проф. Джефри Милър от Университета Делауеър, САЩ. В края на тържественото заседание бяха връчени благодарствени плакети на ръководителите на катедра „Икономика“, проф. д.ик.н. Георги Чобанов, първият декан на възстановения след 1990 г. Стопански факултет, доц. д-р Соня Георгиева, ръководител на френската програма по икономика и управление в Стопанския факултет, и Българо-американската комисия за образователен обмен Fulbright. Кратко видео от събитието може да бъде видяно тук.

Юбилейните събития продължиха до края на 2022 г. с още много инициативи. На 17 ноември 2022 г. Сдружението на завършилите Стопанския факултет връчи наградите в конкурса за есе на тема „Икономически кризи и икономическо управление“ по повод 120-годишния юбилей на катедра „Икономика“. На 23 и 24 ноември 2022 г. доц. д-р Александър Михайлов от Университета Рединг, Обединено кралство, изнесе втора част на практически ориентирания курс по приложение на динамично-стохастичните модели на общо равновесие. На 5 декември 2022 г. г-жа Диляна Славова, председател на Комисията по външна политика в Европейския икономически и социален комитет в периода 2015-2020 г., изнесе публична лекция на тема „Прилагане на главите относно търговията и устойчивото развитие в споразуменията на Европейския съюз за свободна търговия“ пред студенти от Стопанския факултет. В навечерието на студентския празник на 6 декември 2022 г. катедра „Икономика“ отличи най-добрите студенти в бакалавърските специалности и магистърските програми към катедрата от учебната 2019/2020 до учебната 2021/2022 г. с грамота и книга.

снимка 7

Като част от инициативите за отбелязване на 120-годишния юбилей на катедра „Икономика“, на 15 декември 2022 г. доц. д-р Димитър Златинов, с финансовата подкрепа на Стопанския факултет, разработи и публикува в електронен вариант учебника „Макроикономическа теория и политика“ и учебното помагало „Макроикономическа теория и политика“, предназначени за студентите бакалаври и магистри от факултета. Двете издания са със свободен достъп и отразяват натрупания над 10-годишен опит на автора при преподаването на макроикономика.

снимка 8

Екипът на катедра „Икономика“ благодари за оказаната подкрепа на колегите от Стопанския факултет, на всички участници в серията от научни дискусии, на студентите и докторантите, които взеха участие в организираните мероприятия във връзка със 120-годишния юбилей.