Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / 120 години катедра „Икономика“: публична лекция относно включването на устойчивото развитие във външнотърговските споразумения на ЕС

   

06.12.2022

 

На 5 декември 2022 г. от 16 ч. в зала 200 на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ г-жа Диляна Славова, председател на Комисията по външна политика в Европейския икономически и социален комитет в периода 2015-2020 г., изнесе публична лекция на тема „Прилагане на главите относно търговията и устойчивото развитие в споразуменията на Европейския съюз за свободна търговия“ пред студентите от специалностите „Икономика и финанси“ и „Стопанско управление“, II курс, на която присъстваха и преподаватели от Факултета.

катедра икономика 1

По време на лекцията г-жа Славова очерта мястото и ролята на Европейския съюз в глобалната търговия, спецификите на търговските преговори с трети страни по отношение на залагането на по-широк кръг въпрос, които включват споделените ценности за устойчиво развитие, както и конкретни аспекти от вече договорени и в процес на договаряне търговски споразумения. В рамките на последвалата дискусия присъстващите студенти и колеги преподаватели зададоха своите въпроси относно позициите на гражданското общество в преговорния процес в областта на Общата търговска политика на Европейския съюз с трети страни, присъединяването на България към еврозоната и Шенгенското пространство и отражението върху търговските отношения на страната.

катедра икономика 3

В края на срещата доц. д-р Димитър Златинов, ръководител на катедра „Икономика“, благодари на г-жа Диляна Славова и участниците в публичната лекция за съдържателните обсъждания по актуални теми, които пряко засягат нашата икономика.

____________________________

Катедра „Икономика“ на Стопанския факултет е приемник на катедра „Политическа икономия“, създадена с решение на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ на 21 октомври 1902 г. С Постановление на Министерския съвет от 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет. Само катедра „Политическа икономия“ остава в рамките на Университета и през 1953 г. е обособена като самостоятелно звено, пряко подчинено на Ректората. Стопанският факултет на Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г., с което катедра „Икономика“ продължава своята дейност и развитие. През 2022 г. катедрата отбелязва своя 120-годишен юбилей със серия от събития, насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина. Кулминацията на честванията беше на 21 октомври 2022 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“, когато беше представена и колективната монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“.