Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / 120 години катедра „Икономика“ – онлайн семинар относно икономическите и социалните ограничения в условията на Covid-19

   

25.01.2022

 

На 20 януари 2022 г. от 18:30 ч. се проведе онлайн семинар с резултати от изследователския проект „Българската икономика през първата година на пандемията Covid-19 – секторни анализи и непосредствени макроикономически ефекти“, реализиран от екип към катедра „Икономика“ на Стопанския факултет.

1

По време на онлайн дискусията доц. д-р Милен Велушев и гл. ас. д-р Стоян Шаламанов акцентираха върху очакваните траектории за развитие на здравната криза; структурните промени в областта на макроикономическата политика и новите перспективи за догонващо икономическо развитие; социалните предизвикателства и техният икономически отпечатък в национален и глобален план; перспективите пред дигиталната трансформация и катализиращият ефект от Covid-19. Модератор на дискусията бе доц. д-р Мариела Ненова-Амар, която насочи вниманието на присъстващите към трансформационните процеси, които предстои да оформят бъдещия обществен модел на развитие.

 

Екипът на катедра „Икономика“ подготвя втора част на уебинара и представяне и на други аспекти от изследователския проект през февруари 2022 г. като част от събитията, с които отбелязваме 120-годишния юбилей.

 

____________________________

Катедра "Икономика" на Стопанския факултет е приемник на катедра "Политическа икономия", създадена с решение на Академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски" на 21 октомври 1902 г. С Постановление на Министерския съвет от 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет. Само катедра "Политическа икономия" остава в рамките на Университета и през 1953 г. е обособена като самостоятелно звено, пряко подчинено на Ректората. Стопанският факултет на Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г., с което катедра "Икономика" продължава своята дейност и развитие. През 2022 г. катедрата ще отбележи 120-годишен юбилей със серия от събития, насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина.