Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / 120 години катедра „Икономика“: онлайн семинар „Историята от перспективата на икономиката“

   

18.05.2022

 

На 17 май д-р Ива Михайлова от Университета Ст. Гален, Швейцария, изнесе онлайн лекция на тема „Историята от перспективата на икономиката“ в рамките на ежемесечните уебинари по повод 120-годишния юбилей на катедра „Икономика“. Д-р Михайлова представи съвременни изследвания относно измеренията на устойчивостта в икономиката, процесите на трансформация на икономическото развитие и възможностите за използване на големи данни при изследване на мултидисциплинарни въпроси в сферата на икономиката, историческата история, политологията и социологията.

картинка 1

В рамките на проведената дискусия се повдигнаха въпроси и обмениха мнения относно прилагането на интердисциплинарни способи при обяснението на фундаментални икономически проблеми, мястото на историческия подход в икономиката и спецификите на изследването на световната история от гледна точка на съвременните тенденции в икономическата наука.

картинка 2

_________________________

Катедра „Икономика“ на Стопанския факултет е приемник на катедра „Политическа икономия“, създадена с решение на Академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски" на 21 октомври 1902 г. С Постановление на Министерския съвет от 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет. Само катедра „Политическа икономия“ остава в рамките на Университета и през 1953 г. е обособена като самостоятелно звено, пряко подчинено на Ректората. Стопанският факултет на Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г., с което катедра „Икономика“ продължава своята дейност и развитие. През 2022 г. катедрата отбелязва своя 120-годишен юбилей със серия от събития, насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина.