Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Новини от научната дейност на Стопанския факултет / Егберт, Седларски, Тодоров (2024): “Основи на съвременната икономика: новата институционална икономика срещу новата икономическа социология – теоретичният сблъсък между Марк Грановетър и Оливър Уилямсън”

   

14.05.2024

 

В кн. 1 / 2024 на сп. Икономическа мисъл бе публикувана статията на проф. Хенрик Егберт, проф. Теодор Седларски и д-р Александър Тодоров

 

"ОСНОВИ НА СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА: НОВАТА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА СРЕЩУ НОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ - ТЕОРЕТИЧНИЯТ СБЛЪСЪК МЕЖДУ МАРК ГРАНОВЕТЪР И ОЛИВЪР УИЛЯМСЪН" (с. 37-53)

 

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАТИЯТА (pdf)

 

Резюме: Преди близо 50 години социологът Марк Грановетър отправя своята фундаментална критика към икономическата теория, с която поставя началото на т.нар. нова икономическа социология. Атаката му е насочена към формиращите се концепции на новата институционална икономика и към идеите на Оливър Уилямсън (1932–2020) – най-видния представител на модерното изследователско направление през този период. Изследването ни обобщава критиката на Грановетър и отговора на Уилямсън. В аргументацията си Уилямсън използва теорията на трансакционните разходи, докато Грановетър акцентира върху социалната „вграденост“ на индивидите. Дебатът повлиява икономическата наука като цяло, насочвайки изследователския интерес към институциите, вкл. към социалните мрежи. Двата подхода не прерастват в общ проект. Новата икономическа социология остава под дисциплина на социологията – концепцията за социалната вграденост не губи своята привлекателност, но е свързана със значителни емпирични предизвикателства. Новата институционална икономика от своя страна се превръща в неизменна част от общоприетия икономически дискурс.

 

Ключови думи: Оливър Уилямсън; Марк Грановетър; институции; трансакционни разходи; нова институционална икономика; нова икономическа социология; вграденост

 

JEL codes: B15; B21; B25; B31; Z13