Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Конференции, семинари и специализации / Стипендии за обучение на френското правителство: магистри и докторанти

   

Стипендии за обучение на френското правителство

Представени са стипендиите за обучение, отпускани от френското правителство по обща процедура и извън конкретно договорени проекти.
Стипендии за обучение

Всяка година, френското правителство отпуска стипендии за обучение във Франция (BGF), в нива магистратура и докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle). Стипендии за краткосрочни стажове не се предоставят.

 

Политика за отпускане на стипендиите
Центърът за култура и сътрудничество е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. В съответствие с насоките на френско-българското образователно и университетско сътрудничество, комисия от френски и български специалисти определя по взаимно съгласие приоритетните области. Изборът на кандидатите е подчинен на тези приоритети. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Информация за програмите (pdf)