Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Конференции, семинари и специализации / Семинар по икономически изследвания: „Датиране и прогнозиране на икономическия цикъл на България (Dating and Forecasting Bulgaria's Business Cycle)“ - 6 декември 2017

   

24.11.2017

 

Центърът за икономически теории и стопански политики и Стопанският факултет на СУ организират редовен Семинар по икономически изследвания

 

Тридесет и второто издание на семинара е на тема:

"Датиране и прогнозиране на икономическия цикъл на България (Dating and Forecasting Bulgaria's Business Cycle)"

 

economic-cycle

 

Семинарът ще се проведе на 6 декември (сряда) 2017 г., от 18:00 ч. в зала 420 на Стопанския факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Доклад / публична лекция ще изнесе д-р Иван Тодоров от Стопанския факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски"

 

Семинарът е отворен за преподаватели, докторанти и студенти на СУ и други висши училища, както и за изследователи от научни институти.


СЕМИНАР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Семинарът е отворен към всички области на икономическото знание
 • Представят се и се разискват оригинални идеи, както и обобщения и сравнителен анализ на съществуващо знание
 • Разглеждат се както разработки, използващи описателния (позитивния) подход на изследване, така и такива, отнасящи се към оптималния (нормативния) подход
 • Заявки за теми на следващи издания на семинара се приемат от ръководителя на Центъра за икономически теории и стопански политики доц. Теодор Седларски на адрес econ@feb.uni-sofia.bg.
 • Семинарът се организира редовно в зала 420 на Стопанския факултет
 • В специална семинарна поредица се публикуват дискусионни материали (working paper series) - Bulgarian Economic Papers (bep.bg)
 • Работните езици са български и английски
 • Сред тематичните направления на семинара са:
 1. Бизнес цикли
 2. Икономически растеж
 3. Парична теория и политика
 4. Човешки капитал
 5. Пазар на труда
 6. Фискална политика
 7. История на икономическите учения
 8. Икономически институции
 9. Поведенческа икономика
 10. Икономически анализ на правото и др.

 

Представените научни разработки с високо качество се публикуват в електронното издание за дискусионни материали на Центъра за икономически теории Bulgarian Economic Papers (bep.bg)

 Очаквайте информация за предстоящите издания на семинара в профилите на Центъра за икономически теории:

Група за съобщения по електронната поща
Дискусионна група във Facebook