Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Конференции, семинари и специализации / КОНКУРС ЗА ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В РЕФЕРИРАНИ ИЗДАНИЯ И ИЗДАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР И ИНДЕКСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗДАНИЯ

   

 

КОНКУРС ЗА ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В РЕФЕРИРАНИ ИЗДАНИЯ И ИЗДАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР И ИНДЕКСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗДАНИЯ

 

Информация на страницата на МОМН:

 

http://mon.bg/top_menu/science/competitions/2011-11-30_publikacii.html