Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Конференции, семинари и специализации / Конференция за студентско научно творчество в БСУ - 31 март 2016 г.

   

27.01.2016

 

Уважаеми студенти!

 

За осемнадесета година Бургаският свободен университет организира престижната Конференция за студентско научно творчество, която ще се проведе на 31 март 2016 г.

 

Научните направления са:

Право и политика

Администрация и управление

Финанси и счетоводна отчетност

Маркетинг и мениджмънт

Международни икономически отношения

Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика)

Психология

Социални дейности

Техники и технологии

Информатика

Възобновяеми енергийни източници

 

Заявките за участие в сесията следва да се изпратят до 15.03.2016 г. на страницата на БСУ, с линк http://e-services.bfu.bg/snt/

 

Потвърждение за участие ще получите до 20.03.2016 г. на посочен от вас e-mail адрес.

Докладите ще се предават по време на сесията на хартиен и на електронен носител на техническите секретари.

Всеки доклад трябва да бъде подписан от научен ръководител и да има кратка рецензия.

Докладите ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците.

Разходите (пътни, нощувки и дневни) са за сметка на изпращащото висше училище или на самия участник.

 

Таксата за правоучастие е 25,00 лв. (вкл. сборника и изпращането му). Сметката за превеждане на таксите е:

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД

IBAN: BG50BUIN78551080025816 BIC: BUINBGSF

основание: участие в СНТ-2016, име на участника, институция

Таксата може да се заплати и в БСУ на 31 март 2016 г.

Фактурите ще се издават в деня на регистрацията.

Регистрацията на участниците ще се извърши в Бургаски свободен университет на 31.03.2016 г. от 08.30 до 09.00 ч.

 

Откриване на конференцията – 09.00 ч. на 31.03.2016 г. в зала 208.

 

Регистрацията за участие е на http://e-services.bfu.bg/snt/

 

Техническите изисквания към докладите са на: http://www.bfu.bg/bg/nauchni-izdaniya/godishnik-studentsko-nauchno-tvorchestvo/tehnicheski-iziskvaniya

 

За контакти:

Бургаски свободен университет

Бул. “Сан Стефано” № 62, гр. Бургас, 8001

e-mail: snt@bfu.bg