Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Конференции, семинари и специализации / Data Science Society организира workshop на 8-ми април 2016 г.

   

31.03.2016

 

Don't miss Data Science Society latest event on April 8th!
Data Talks Workshop: Higher education in Bulgaria

When: April 8, 2016, 19.00 pm
Where: http://www.betahaus.bg/ ; 58 Krum Popov Str, 1421 Sofia, Bulgaria
Free tickets available: http://bit.ly/1Soorz2

In 2014 there were 290 000 university students in Bulgaria according to statistics by the Ministry of Education and Science, who took classes in 82 universities and colleges around the country.
The numbers are talking - you can easily check with are the biggest universities or those who offer the widest array of specialities.
Our data science experts worked with over 35 000 publicly available data records to search for answers to the more interesting questions - which universities are growing the fasters, what trends can be spotted for the different professional fields, what is the general direction higher education in Bulgaria is taking? Come visit the Data Science Society workshop on the 8th of April at Betahaus, where we will present the data and the directions our research has takend. Let's try to find together the answer about higher education, that we are all looking for.


Данните говорят: Висшите училища в България
В България има 82 висши училища, в които през 2014 г. по данни на Министерството на образованието и науката са се обучавали 290 000 студенти.
Данните говорят – от тях лесно може да се види кои са университетите с най-много студенти или най-много специалности.
Нашите data science експерти обработиха над 35 000 записа в публичните масиви от данни на МОНМ, за да потърсят и отговорите на още интересни въпроси – кои са най-бързо растящите университети в последните години, каква е тенденцията на развитие за различните професионални направления, в каква посока ще се развива висшето образование в България. Заповядайте на 8-ми април на организирания от Data Science Society workshop, на който ще представим данните и начините, по които ги обработихме и ще се опитаме да потърсим отговори на въпросите за висшето образование, които търсим, но никой не задава.