Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет / Годишник на Стопански факултет, том 8 (2009)

   

Теодор Атанасов – Устойчивото развитие в условията на трансформиращите се икономики

Zhelyu Vladimirov – Impact of the food safety standards implementations on the small business

София Гесиу - Tourism marketing and production of complementary income: A case study in hospitality industry

Цветан Давидков – Ценности на забогатяване: сравнение на трудови ценности при предприемачи и непредприемачи

Лидия Канева – Иновации в банкирането на дребно

Георги Менгов, Светла Николова - Математико-психологически подход към функциите на полезност при икономически агенти

Георги Менгов, Олга Тодорова – Управленски опит и отрицателни емоции при хипотетичен избор на мениджър

Арменухи Пирян – Изграждането на българския фондов пазар и неговото настояще

Теодор Седларски – Поведенчески аспекти на транзакционните разходи

Павел Стойнов – An improvement of Krippendorf model

Любен Тошков, Цветан Игнатов – Тренд и оптимум на неравенството на доходите в България

Мирослава Христова – Le domaine académique et de recherche du management strategigue: unité et diversité