Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет / Годишник на Стопански факултет, том 7 (2008)

   

Деяна Андонова - Еволюция на средата и на организационните форми на висшето образование

Zhelyu Vladimirov - Two Systems of Quality Standards and their Impact on Small Business

Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev - Institutionally Induced Human Capital Vintages and Economic Growth in Transition

Цветан Давидков - Трудът на предприемача

Васил Йорданов - Управление на държавния дълг – индикатори за уязвимост

Милена Комитска - Measurement and Optimization of Transaction Costs Across A Public Service Process Chain

Гергана Михайлова - Measuring the financial wealth of the economic agents in the Bulgarian economy

Зоя Младенова - Towards a More Adequate FDI Policy

Iya Petkova-Gourbalova - Lobbying – a decision making mean. Lobbyuing and the EU environment

Марта Саръиванова - Управление на знанието и публичният сектор в България – стратегии, предизвикателства и възможни решения

Поля Тодорова - Is the participation in the South Eastern Free Trade Area Complementary to European Integration in Bulgaria

Силвия Цветкова - Парадигмата структура – поведение – резултат при анализа на медийната индустрия

Георги Чобанов, Хенрик Егберт, Теодор Седларски - Измерване на транзакционния сектор: Българската икономика 1997-2003

Ивона Якимова - Institutional differences in the high-income countries as a way to imposing competitive advantages on sustainable economic growth

Sofia Gessiou - Further Ways of managing products : Based on the strategic marketing model product: Portfolio Matrix

Martin Mendelski - Latin and Orthodox development trajectories

 

По решение на Редакционната колегия статиите са подредени по азбучен ред според фамилията на водещия автор.