Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Преподаватели - Катедра Стопанско управление / Проф. д-р Десислава Йорданова

   

 

Проф. д-р Десислава Йорданова е член на катедра “Стопанско управление”. Преподава управленски дисциплини в областта на предприемачеството, малкия бизнес и фамилния бизнес в бакалавърските и магистърските програми на СУ “Св. Климент Охридски”.

 

Публикувала е монографии, глави от книги и научни статии в редица международни научни списания, включително International Small Business Journal, Journal of Small Business Management, Journal of International Management, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Journal of Developmental Entrepreneurship, International Journal of Management, Service Business.

 

Член е на Европейския съвет за малък бизнес и предприемачество.

 

Автобиография (pdf)

 

Списък с публикациите

 

Профил в ResearchGate

Профил в RePEc