Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Доц. д-р Калоян Ганев

   
KaloyanGanev-1

 

Доц. Калоян Ганев притежава докторска степен по статистика и демография.

 

Преподава дисциплини като Макроикономическо моделиране, Приложна иконометрия, Анализ и прогнозиране на времеви редове, Публични финанси и др.

 

Научните му интереси са в областта на макроикономическото моделиране и прогнозиране и приложната иконометрия.

 

Освен в академичната сфера, притежава значителен (над 20 години) практически опит в публичния и частния сектор, като е заемал експертни, средни и висши управленски позиции в Агенцията за икономически анализи и прогнози към Министъра на финансите, Райфайзенбанк ЕАД и консултантската компания Sigma Hat.

 

В международен план е работил като консултант на правителствата на Черна гора и Беларус.

 

Контакти

Стопански факултет, каб. 414

Email: k_ganev [at] feb.uni-sofia.bg

 

Кратка автобиография (pdf)

 

Лична страница: www.sigma-hat.com

Страница с учебно съдържание (ограничен достъп): edu.sigma-hat.com

 

Списък с публикациите

 

Профил в ResearchGate